18.03.2022 - Žádost o stavbu domu na p.p.č. 249/6 a 292 v k.ú. Bedřichov

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Žádost o poskytnutí informace: zda na sousední parcelu čísla. parcelní 249/6 a st. 292 v katastrálním území Bedřichov byla podána žádost o umístění stavby nebo o vydání stavebního povolení nebo jakákoliv jiná žádost, která by se týkala stavby na výše uvedených pozemcích.

J. K.

Odpověď

Vážená paní,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. doručené 18.3.2022 zasílám odpověď Stavebního úřadu Magistrátu města Jablonec nad Nisou:

„Do dnešního dne nebyla podána žádná žádost.“

Bc. Pavlína Reichelová
vedoucí organizačního a personálního oddělení

Vytvořeno 23.3.2022 16:43:09 | přečteno 150x | Petr Vitvar
load