16.11.2022 - Informace k pověřenci pro ochranu osobních údajů

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

1) Žádám o poskytnutí následujících informací, týkajících se výkonu zákonem vyžadovaných agend

  • POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (zákonná povinnost pro Vaši organizaci vyplývající z Nařízení GDPR 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a

  • „PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“ (zákonná povinnost pro Vaši organizaci vyplývající ze Směrnice EU č. 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie) (dále též „Whistleblowing“) ve Vaší organizaci

2) Žádám o poskytnutí elektronické podoby (PDF nebo skenu) aktuální smlouvy nebo dohody o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů uzavřené mezi Vaší organizací a externím poskytovatelem formou přílohy k odpovědi na tuto žádost. Pokud je dodavatelem služby (tj. příjemcem veřejných prostředků) fyzická osoba, stačí poskytnutí jejích ZÁKLADNÍCH osobních údajů v rozsahu stanoveném v §8b, odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., tj. s anonymizací případných osobních údajů nad tento rámec.

3) Žádám o poskytnutí elektronické podoby (PDF nebo sken) aktuální smlouvy nebo dohody o poskytování služeb příslušné osoby v rámci výkonu agendy ochrany osob, které oznamují porušení práva Unie („whistleblowing“) uzavřené mezi Vaší organizací a externím poskytovatelem formou přílohy k odpovědi na tuto žádost. Pokud je dodavatelem služby (tj. příjemcem veřejných prostředků) fyzická osoba, stačí poskytnutí jejích ZÁKLADNÍCH osobních údajů v rozsahu stanoveném v §8b, odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., tj. s anonymizací případných osobních údajů nad tento rámec.

M. H.

Odpověď

na základě Vaší žádosti ze dne 16. 11. 2022 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám poskytuji následující informace:

1) Vyplněnou tabulku:

Název Vaší organizace/úřadu: statutární město Jablonec nad Nisou
E-mailová adresa Vaší elektronické podatelny: epodatelna@mestojablonec.cz
Agenda GDPR
Využíváte vlastního zaměstnance pro výkon agendy pověřence pro ochranu osobních údajů (dále „pověřenec“)? (Ano/Ne): Ne
Využíváte služeb externího pověřence pro ochranu osobních údajů (dále „pověřenec“)? (Ano/Ne): Ano
Využíváte jeho služeb zároveň pro další Vaše příspěvkové organizace? (Ano/Ne): Ano
Prosím uveďte počet těchto příspěvkových organizací (pokud žádné nejsou, uveďte „0“): 30 Toto číslo je platné od 1.5.2020 do 30.4.2022, od 1.5.2022 mohly příspěvkové organizace uzavřít smlouvu s jiným poskytovatelem; statutární město další pokračování smlouvy mezi pověřencem a příspěvkovými organizacemi neřešilo.
Pokud využíváte externího pověřence, uveďte prosím Vaše náklady včetně DPH vynaložené na služby externího pověřence za měsíc říjen 2022: 3.025,00 Kč (bez příspěvkových organizací, těm je fakturováno samostatně na základě samostatných smluv)
Uveďte prosím jméno a příjmení pověřence: JUDr. Stanislav Cenek
Uveďte prosím datum ukončení platnosti Vaší aktuální smlouvy s externím pověřencem: 30.4.2023
Agenda ochrany osob, které oznamují porušení práva Unie (WHISTLEBLOWING)
Využíváte vlastního zaměstnance pro výkon agendy „příslušné osoby“ v rámci ochrany osob, které oznamují porušení práva Unie („Whistleblowing“)? (Ano/Ne): Ano
Využíváte služeb externí PŘÍSLUŠNÉ OSOBY pro výkon agendy „Whistleblowing“? (Ano/Ne): Ne
Využíváte jejích služeb zároveň pro další Vaše příspěvkové organizace? (Ano/Ne): Ne
Prosím uveďte počet těchto příspěvkových organizací (pokud žádné nejsou, uveďte „0“): 0
Pokud využíváte externí „příslušnou osobu“, uveďte prosím Vaše náklady včetně DPH vynaložené na služby PŘÍSLUŠNÉ OSOBY za měsíc říjen 2022: -
Uveďte prosím jméno a příjmení příslušné osoby: Bc. Martin Oklamčák
Uveďte prosím datum ukončení platnosti Vaší aktuální smlouvy s externí příslušnou osobou: -

2) V příloze zasílám sken aktuální ikona souboruSmlouvy o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů uzavřené mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a externím poskytovatelem. Ve smlouvě byly anonymizovány podpisy smluvních stran.

3) Výkon agendy ochrany osob, které oznamují práva Unie, zajištujeme vlastním zaměstnancem, nemáme tedy uzavřenou žádnou smlouvu s externím dodavatelem.

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka

Vytvořeno 21.11.2022 14:19:19 | přečteno 131x | Petr Vitvar
load