16.05.2022 - Vyjádření k existenci sítí

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Žádáme o vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení, vodovodu, kanalizace v k.ú. Jablonecké Paseky. Pozemek p.č. st. 746, 799/1, 799/6 a blízké okolí. Z důvodu likvidace splaškových vod z objektu č. p. 243/7.

M. V.

Odpověď

Vážení,

Na základě Vaší žádosti ze dne 16.5.2022 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., kterou jsme obdrželi téhož dne vám zasílám následující informace:

Statutární město Jablonec nad Nisou nevlastní v dané lokalitě vodovod ani kanalizaci.

Správcem sítí veřejného osvětlení v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou je organizace Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

S žádostí o informaci k sítím města se prosím obraťte na tuto organizaci.

Kontaktní údaje:

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.
Souběžná 7
466 01 Jablonec nad Nisou
Email: ,
Tel.: 775 790 308, 775 790 317

Žádost o informaci k existenci sítí není nutné podávat podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, neboť je každodenní praxí tyto informace žadatelům poskytovat.

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka
odbor kancelář tajemníka

Vytvořeno 30.5.2022 10:44:59 | přečteno 194x | Petr Vitvar
load