12.03.2022 - Městský stadion

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Vás žádáme o poskytnutí informací zástupcem města a odpovědi na otázky níže.

Jakým způsobem byla financovaná rekonstrukce (popř. výstavba) Vašeho městského fotbalového stadionu pro 1. ligu?

Jakým způsobem zajišťujete údržbu tohoto fotbalového stadionu?

Jak je údržba financovaná nebo dotovaná, platí ji klub, Vaše městská firma nebo přímo město?

Má Vaše město vlastnický podíl v prvoligovém klubu, tzn. v akciové společnosti, které provozuje prvoligový klub?

Kterým právním subjektům je fotbalový stadion pronajímán? Který subjekt stadion využívá nejvíce?

Jaká je výše nájmu pro prvoligový fotbalový klub ve Vašem městě? Od koho si prvoligový klub pronajímá Městský stadion?

Máte uzavřenou smlouvu o reklamě či propagaci s prvoligovým fotbalovým klubem nebo fotbalovým spolkem mládeže ve Vašem městě? Jestli ano, jaká je její hodnota?

Představenstvo FDB

Odpověď

Vážení,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. doručené 12.3.2022 zasíláme odpovědi různých útvarů Magistrátu města Jablonec nad Nisou statutárního města Jablonec nad Nisou (dále jen SMJN):

Jakým způsobem byla financovaná rekonstrukce (popř. výstavba) Vašeho městského fotbalového stadionu pro 1. ligu?

Odbor technický a Odbor Kancelář primátora:
Rekonstrukce tribun byla rozložena do několika let a rekonstrukce byla částečně financována z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (r. 2002), Ministerstva financí (r. 2005) a Libereckého kraje (r. 2006-2007) a rekonstrukce fotbalového stadionu byla financována i z rozpočtu města.

Jakým způsobem zajišťujete údržbu tohoto fotbalového stadionu? Jak je údržba financovaná nebo dotovaná, platí ji klub, Vaše městská firma nebo přímo město?

Odbor technický:
Plochu fotbalového hřiště udržuje a údržbu financuje nájemce tj. SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. Údržbu tribun zajišťuje a financuje SMJN.

Má Vaše město vlastnický podíl v prvoligovém klubu, tzn. v akciové společnosti, které provozuje prvoligový klub?

Odbor humanitní:
SMJN nemá vlastnický podíl v prvoligovém klubu.

Kterým právním subjektům je fotbalový stadion pronajímán?

Odbor ekonomiky:
SMJN pronajímá plochu fotbalového stadionu společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Máte uzavřenou smlouvu o reklamě či propagaci s prvoligovým fotbalovým klubem nebo fotbalovým spolkem mládeže ve Vašem městě? Jestli ano, jaká je její hodnota?

Odbor humanitní:
SMJN nemá uzavřený výše uvedený druh smlouvy s prvoligovým fotbalovým klubem ani s fotbalovým spolkem mládeže.

Bc. Pavlína Reichelová
vedoucí organizačního a personálního oddělení

Na otázky, na které není odpovězeno, bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí.

Vytvořeno 23.3.2022 17:14:41 | přečteno 225x | Petr Vitvar
load