10.06.2022 - Využití jednotek v domě na Mírovém náměstí č.p. 482/14

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Dobrý den, dle zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím) Vás žádám o odpovědi na následující otázky:

  1. Jaké je využití jednotek v domě Mírové náměstí 482/14, Jablonec nad Nisou?
  2. Jsou zde nějaké nevyužité jednotky?
  3. Za jakých podmínek lze prostory v domě pronajmout? Jak si lze o to požádat?

Za odpověď předem děkuji.

S pozdravem P. M.

Odpověď

Na základě Vaší žádosti ze dne 10.6.2022 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytuji následující informace:

  1. V objektu Mírové náměstí 482/14 v Jablonci nad Nisou je jeden prostor sloužící k podnikání (restaurace) a šest bytových jednotek.
  2. Prostor sloužící k podnikání je využitý. Z uvedených šesti bytových jednotek jsou dvě obsazené a čtyři neobsazené. Tyto neobsazené bytové jednotky je nutné kompletně zrekonstruovat. Oddělení správy bytových objektů, odbor technický, zrealizovalo výměnu oken a nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci těchto čtyř bytů. Na radě města bylo doporučeno zvážení napojení celého objektu na CZT. Dle vyjádření společnosti Jablonecká Energetická, a. s. je objekt připojitelný k CZT, realizace přípojky je možná v II. etapě rekonstrukce ul. Kamenná, tedy v roce 2023. Objekt je nutné na připojení připravit, tzn. vybudovat ústřední vytápění namísto etážového. Akce bude projednávána na radě města pravděpodobně na podzim. Následně lze chystat projektové dokumentace, povolení, změnu projektu na rekonstrukci bytů, atd.
  3. V případě uvolnění prostor pro podnikání by byl vyvěšen záměr k pronájmu na úřední desce magistrátu, kde by byly uvedeny veškeré údaje pro podání žádosti o pronájem. Prostory určené k podnikání eviduje a pronajímá majetkoprávní oddělení, odbor ekonomiky. Volné bytové jednotky nelze nyní pronajmout, neboť je nutná jejich kompletní rekonstrukce. Podmínky pronájmů bytových prostor lze konzultovat s oddělením správy bytových objektů, odbor technický. Kontakty jsou uvedeny na internetových stránkách města www.mestojablonec.cz

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka
odbor kancelář tajemníka

Vytvořeno 14.6.2022 14:28:19 | přečteno 182x | Petr Vitvar
load