08.03.2022 - Vydaná rozhodnutí o odstranění stavby

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážení, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informačnízákon“), si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí níže specifikovaných informací, které má Vaše obec k dispozici.

Žádáme o následující informace (dokumenty):

1) Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby?

2) V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopií rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1.11. 2021 doposud.

3) Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávané odstranění týká.

4) Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu.

Naše společnost šije vědoma omezení daných informačním zákonem, tedy skutečnosti, že některé informace povinný subjekt není oprávněn poskytnout. V této souvislosti jsme přesvědčeni, že ust. § 7 až 11 informačního zákona definující údaje, které nelze poskytovat (citlivé údaje, ochrana obchodního tajemství a podobně) nejsou v rozporu s naší žádostí.

Ve světle výše uvedeného máme za to, že v tomto případě lze požadované informace (dokumenty) bez dalšího poskytnout, neboť zde nejsou naplněny zákonné předpoklady pro nevyhovění této žádosti.

PB SCOM s.r.o.

Odpověď

Vážení,

Na základě Vaší žádosti ze dne 25.2.2022 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., kterou jsme obdrželi dne 8.3.2022 vám zasílám následující informace na vaše dotazy.

  1. Odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad Magistrátu Jablonec nad Nisou vydává rozhodnutí o odstranění stavby.
  2. V příloze č. 1 zasíláme vyjádření vedoucí odboru stavebního a životního prostředí k vaší žádosti a v příloze č. 2 zasíláme kopie jednotlivých rozhodnutí v oblasti odstranění staveb. V rámci ochrany osobních údajů byly některé údaje v rozhodnutích anonymizovány.
  3. V současné době žádná řízení o odstranění staveb neprobíhají.
  4. V současné době neevidujeme žádné ohlášení záměru odstranit stavbu.

Závěrem se velmi omlouvám za nedodržení lhůty pro poskytnutí informace.

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka
odbor kancelář tajemníka

ikona souboruPříloha 1

ikona souboruPříloha 2

Vytvořeno 6.5.2022 13:40:40 | přečteno 209x | Petr Vitvar
load