07.04.2022 - Počet mládeže 6-15 let v Jablonci nad Nisou

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Dle zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádám o přístup k informacím týkající se celkového počtu žáků ve městem Jablonec nad Nisou zřízených základních školách. Jedná se o ročníky 2007-2016, pokud možno tak zvlášť dívky a chlapci.

FK Jiskra Mšeno

Odpověď

Vážení,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. doručené 7.4.2022 zasílám odpověď Odboru humanitního Magistrátu města Jablonec nad Nisou:

Základní školy zřizované statutárním městem Jablonec nad Nisou

Žáci plnící povinnou školní docházku ve školním roce 2021/2022 (žáci s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou i mimo Jablonec nad Nisou, cizinci)

počet celkem z toho dívky
01.09.2015 a později 2 2
01.09.2014–31.08.2015 250 128
01.09.2013–31.08 2014 429 206
01.09.2012–31.08.2013 440 198
01.09.2011–31.08.2012 398 203
01.09.2010–31.08.2011 447 232
01.09.2009–31.08.2010 455 213
01.09.2008–31.08.2009 456 214
01.09.2007–31.08.2008 461 227
01.09.2006–31.08.2007 426 208
01.09.2005–31.08.2006 93 33
01.09.2004–31.08.2005 1 0

Bc. Pavlína Reichelová
vedoucí organizačního a personálního oddělení

Vytvořeno 21.4.2022 9:57:32 | přečteno 313x | Petr Vitvar
load