06.11.2022 - Platná povolení pro průjezd motorových vozidel mezi přehradami

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vzhledem k tomu, že jsme v pátek 4. 11. 2022 v 11:30 potkali na hrázi mezi první a druhou přehradou rychle jedoucí rozvozové auto pizza-kebab, tak Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následujícího:

1) Kopie všech aktuálně platných povolení, kterými Magistrát města Jablonec nad Nisou umožňuje průjezd motorových vozidel po vyznačené stezce pro cyklisty na hrázi mezi první a druhou přehradou, vč. odůvodnění proč bylo nutné takové povolení vydat a dané motorové vozidlo nemůže daný úsek objet po vozovce.

M. H.

Odpověď

Na základě Vaší žádosti ze dne 6. 11. 2022 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám poskytuji následující informace:

Oddělení dopravní a silniční jako správní úřad příslušný ve věci vydání výjimky z dopravního značení (viz § 77 odst. 7 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) v letošním roce vydal jedinou výjimku na průjezd vozidla po hrázi mezi 1. a 2. přehradou a to pro osobní vozidlo fyzické osoby. Důvodem bylo přepravení vykopané zeminy na lyžařské „kolečko“. Výjimka byla vydána s platností od 8.6.do 26.6.2022.

Pro rozvážková vozidla byla poslední výjimka udělena společnosti Restaurant 59 s.r.o., platnost měla od 1.6.2020 do 31.12.2021.

V současné době tak, žádná platná výjimka udělena není.

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka

Vytvořeno 10.11.2022 10:10:24 | přečteno 128x | Petr Vitvar
load