06.10.2022 - Informace ke stavebnímu povolení na vrtanou studnu

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážení,
zdvořile Vás žádám dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací:

  • bylo požádáno o stavební povolení pro vrtanou studnu na pozemku p.č. 590/11 nebo 593/1 nebo 590/3 vše v katastrálním území Janov nad Nisou? Pokud ano, k jakému datu?
  • bylo vydáno stavební povolení pro vrtanou studnu na pozemku p.č. 590/11 nebo 593/1 nebo 590/3 vše v katastrálním území Janov nad Nisou? Pokud ano, k jakému datu? Pokud ano, žádám o poskytnutí anonymizované kopie.
  • byl vydán kolaudační souhlas pro vrtanou studnu na pozemku p.č. 590/11 nebo 593/1 nebo 590/3 vše v katastrálním území Janov nad Nisou? Pokud ano, k jakému datu? Pokud ano, žádám o poskytnutí anonymizované kopie.

D. Č.

Odpověď

Na základě Vaší žádosti ze dne 6. 10. 2022 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám poskytuji následující informace:

  1. Ano, bylo požádáno o stavební povolení pro vrtanou studnu na pozemku p.č. 590/11 v k.ú. Janov nad Nisou, a to k datu 26.5.2014.
  2. Ano, stavební povolení pro vrtanou studnu na pozemku p.č. 590/11 v k.ú. Janov nad Nisou bylo vydáno dne 30.6.2014 s nabytím právní moci dne 24.7.2014. ikona souboruRozhodnutí o vydání stavebního povolení přikládáme v příloze tohoto dopisu. V rozhodnutí byly anonymizovány osobní údaje žadatele a jeho zástupce.
  3. Ne, kolaudační souhlas nebyl vydán.

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka

Vytvořeno 12.10.2022 17:45:47 | přečteno 193x | Petr Vitvar
load