06.06.2022 - Zaslání nájemních smluv na části ppč. 2613 a 2275/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vás žádáme o sdělení následující informace:

Zaslání nájemních smluv části p.p.č. 2613 a části p.p.č. 2275/1 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, a to všech nájemních smluv týkajících se předzahrádek na Mírovém náměstí.

E. K.

Odpověď

ikona souboruNájemní smlouva č. SO/2021/0109

ikona souboruNájemní smlouva č. SO/2021/0110

Vytvořeno 9.6.2022 13:20:08 | přečteno 133x | Petr Vitvar
load