06.06.2022 - Plánovaná částečná uzávěra ulice Vysoká

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Dobrý den.

Všiml jsem si, že se chystá částečná uzavírka ulice Vysoká, viz příloha. Vzhledem k totálnímu zablokování dopravy ze všech směrů k sídlišti Šumava (ulice Mánesova, U Přehrady, Karla Čapka, Podzimní, Podhorská a teď i Vysoká), mám na Vás několik otázek. Předem Vás důrazně upozorňuji, že chci na všechny své otázky zodpovědět přímo, bez nějakých diplomatických žvástů.

  1. Nemyslíte to vážně, že ne?
  2. Který s prominutím imbecil z vedení města plánuje uzavírky?
  3. Máte na to jednoho s prominutím imbecila, anebo je to práce s prominutím kolektivu kreténů?
  4. Chcete mi říct, že oprava chodníku ve Vysoké ulici bude trvat až do 15. 10. 2022? Čtyři měsíce?
  5. Proč často vidím, že na uzavírkách nikdo nepracuje? A opovažte se mi odpovědět, že se jedná o technologickou přestávku.

Z. K.

Odpověď

Na základě Vaší žádosti ze dne 6.6.2022 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytuji následující informace:

  1. Uzavírka ulice Vysoká je opravdu myšlena vážně. Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací vydal rozhodnutí o povolení částečné i úplné uzavírky a zvláštní užívání – užití silnice a místní komunikace pro provádění stavebních prací dne 30.5.2022.
  2. Plánování uzavírek je spojeno s realizací především stavebních a výkopových prací, které často provádí soukromé společnosti. V tomto případě se jedná o společnost Progres Liberec s.r.o., která bude v lokalitě provádět rekonstrukci STL plynovodu a přípojek v rámci akce „REKO MS JBC – sídliště Šumava, II. etapa“.
  3. Jak uvádím výše, rozhodnutí vydává Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční. Rozhodnutí podepisuje vedoucí odboru. Pro vydání rozhodnutí o uzavírce této komunikací byl vydán souhlas vlastníka pozemku, kterým je statutární město Jablonec nad Nisou (souhlas vydává odbor technický, oddělení správy komunikací, podepisuje vedoucí odboru) a souhlas Police ČR. Záměr byl též projednán s dopravcem linkové dopravy Jabloneckou dopravní a.s.
  4. Nejedná se o opravu chodníku, ale rekonstrukci STL plynovodu a přípojek, které jsou mimo komunikaci umístěny i v chodníku. Práce by měly být hotové do 15.10.2022.
  5. Konkrétní průběh stavebních prací je v gesci dané stavební firmy, pro kterou bylo rozhodnutí vydáno. Termín povolení uzavírky, v tomto případě od 6.6. do 15.10.2022, je pro firmu závazný a nelze ho bez dalšího prodloužit.

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka
odbor kancelář tajemníka

Vytvořeno 7.6.2022 13:57:54 | přečteno 177x | Petr Vitvar
load