05.04.2022 - Kopie nebo informace z vydaných rozhodnutí 1.1.-31.3.2022

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb, stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi opět navázali spolupráci v poskytování informací k plánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu.

Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

 • územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 • územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
 • veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území
 • rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
 • územní souhlas, společný územní souhlas
 • jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
 • stavební povolení
 • stavební ohlášení
 • jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,

vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.01.2022 do 31.03.2022 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby:

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto informace:

 • identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO právnické osoby)
 • Identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)
 • lokalizaci stavby (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
 • druh rozhodnutí
 • datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě naší žádosti nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše zmíněných vydaných rozhodnutí. V případě, že s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zaslání.

Istav Media, s.r.o.

Odpověď

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d)zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel Vaši žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných zdejším stavebním úřadem (resp. Z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich částečných kopií, nebo jednoduchým přehledem dle stavebního zákona za období od 1.1.2022 do 31.3.2022.

V příloze zasíláme části rozhodnutí a jiná opatření rozhodnutí nahrazující vydané v období 1.1.2022 do 31.3.2022: č.j. 26187/2022 ze dne 23.3.2022, č.j. 32599/2022 ze dne 13.4.2022, č.j. 15146/2022 ze dne 24.2.2022, č.j. 30970/2022 ze dne 7.4.2022, č.j. 29663/2022 ze dne 4.4.2022, č.j. 28108/2022 ze dne 29.3.2022, č.j. 27996/2022 ze dne 29.3.2022, č.j. 27377/2022 ze dne 28.3.2022, č.j. 26551/2022 ze dne 24.3.2022, č.j. 24603/2022 ze dne 21.3.2022, č.j. 24463/2022 ze dne 18.3.2022, č.j. 23526/2022 ze dne 16.3.2022, č.j. 24615/2022 ze dne 21.3.2022, č.j. 21558/2022 ze dne 10.3.2022, č.j. 20184/2022 ze dne 7.3.2022, 20039/2022 ze dne 7.3.2022, č.j. 18986/2022 ze dne 2.3.2022, č.j. 16117/2022 ze dne 22.2.2022, č.j. 15294/2022 ze dne 18.2.2022, č.j. 13658/2022 ze dne 14.2.2022, č.j. 23343/2022 ze dne 16.3.2022, č.j. 12677/2022 ze dne 9.2.2022, 12479/2022 ze dne 9.2.2022, č.j. 16365/2022 ze dne 23.2.2022, č.j. 10819/2022 ze dne 3.2.2022, č.j. 23099/2022 ze dne 16.3.2022, č.j. 6729/2022 ze dne 21.1.2022, č.j. 25339/2022 ze dne 22.3.2022, č.j. 16721/2022 ze dne 23.2.2022, č.j. 20718/2022 ze dne 8.3.2022, č.j. 31511/2022 ze dne 7.4.2022, č.j. 4810/2022 ze dne 14.1.2022.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Příloha: ikona souborukopie části výše uvedených písemností

Vytvořeno 27.4.2022 10:47:01 | přečteno 114x | Petr Vitvar
load