28.03.2021 - Dokumentace ke stavbám v k.ú. Loučná, Lučany, Hraničná

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

 1. územní rozhodnutí nebo stavební povolení k umístění stavby
 2. vyjádření anebo závazné stanoviska dotčeného orgánu AOPK ČR, Správa CHKO JH
 3. závazné stanoviska orgánu územního plánování včetně příloh

Pro stavby v katastrálním území na parcelním čísle dle tabulky č. 1.

Tabulka č.1:

Katastrální území, číslo parcely odkaz, odkaz mapy.cz

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informace žádám poskytnout v elektronické podobě a doručit do datové schránky. Za jejich poskytnutí předem děkuji.

S. J.

Odpověď

Odpověď stavebního úřadu:

Na základě vaší žádosti sdělujeme, že stavební úřad eviduje následující územní rozhodnutí, stavební povolení, vyjádření nebo závazná stanoviska AOPK ČR a závazná stanoviska orgánu územního plánu, které jsou přílohou této písemnosti:

K pozemku parc. č. 1366/2 v katastrálním území Loučná nad Nisou:

 1. územní rozhodnutí o umístění stavby ze dne 18.12.2006 č.j. 116700/2006 spis. zn. 6256/2006/SPR/SÚ/Pro,
 2. závazné stanovisko AOPK ČR ze dne 23.5.2006 č.j. 528/JH/E/06
 3. závazné stanovisko odboru územního a hospodářského rozvoje ze dne 14. 1. 2021, č. j. 96536/2020, sp. zn. 116/2020/OÚP/VAU/645/Sl

K pozemku parc. č. 2169 v katastrálním území Lučany nad Nisou:

 1. společný souhlas ze dne 1. 11. 2019, č. j. 90847/2019, 3176/2019/SÚ/Fla
 2. závazné stanovisko AOPK ČR ze dne 25.4.2019, č. j. SR/1231/LI/2018-12
 3. závazné stanovisko odboru územního a hospodářského rozvoje ze dne 4. 10. 2019, č. j. 76275/2019, sp. zn. 117/2019/OÚP/VAUP/545/Sl

K pozemku st. p. 1142 v katastrálním území Lučany nad Nisou:

 1. stavební povolení ze dne 4. 5. 2018 č. j. 44841/2018, sp. zn. 3379/2017/SÚ/Fla
 2. závazné stanovisko AOPK ČR ze dne 24. 7. 2017, č.j. SR/0925/LI/2017-4
 3. závazné stanovisko odboru územního a hospodářského rozvoje ze dne 3. 8. 2020, č.j. 59260/2020, sp. zn. 116/2020/OÚP/VAUP/402/Ki

K pozemku parc. č. 1093 v katastrálním území Lučany nad Nisou:

 1. společný souhlas ze dne 31. 7. 2013, č. j. 55854/2013, sp. zn. 1046/2013/SÚ/Fla
 2. závazné stanovisko Správy Chráněné krajinné oblasti ze dne 13. 5. 2013, č. j. SR/0430/JH/2013-2

K pozemku st. p. 1085 v katastrálním území Lučany nad Nisou:

 1. souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 19. 7. 2013, č. j. 54001/2013, sp. zn. 1030/2013/SÚ/Fla
 2. závazné stanovisko Správy Chráněné krajinné oblasti ze dne 13. 2. 2013, č. j. SR/0102/JH/2012-6

K pozemku st. p. 1075 v katastrálním území Lučany nad Nisou:

 1. stavební povolení č. j. SR/SÚ/2668/OO/Nov – 741 ze dne 12. 3. 2001
 2. rozhodnutí Správy Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory č. j. R2000/007/02 ze dne 23. 2. 2000

K pozemku parc. č. 431 v katastrálním území Hraničná nad Nisou:

 1. dodatečné povolení stavby rozhodnutím ze dne 25.8.2015 č.j. 71679/2015 spis. zn. 1354/2014/SÚ/Kr,
 2. změna stavby před jejím dokončením rozhodnutím ze dne 20.8.2019 č.j. 70836/2019 spis. zn. 2057/2019/SÚ/Kr,
 3. závazné stanovisko AOPK ČR ze dne 11.6.2015 č.j. SR/0149/JH/E/2014-9,
 4. závazné stanovisko AOPK ČR ze dne 23.5.2018 č.j. SR/0149/JH/E/2014-14,

K pozemku st. p. 60 v katastrálním území Hraničná nad Nisou:

 1. územní rozhodnutí o umístnění stavby ze dne 1.4.1994 č.j. Výst. 310/94/328.1,
 2. souhlas AOPK ČR ze dne 24.3.1994 č.j. 565/94/Mj,
 3. závazné stanovisko odboru územního a hospodářského rozvoje ze dne 16. 7. 2019, č.j. 51501/2019, sp. zn. 117/2019/OÚP/VAU/386/Ti

ikona souboruPřílohy 1

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová, Vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

v. z. Petra Haltufová

Odpověď oddělení územního s strategického plánování:

Vážený pane,

k bodu 3) Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. doručené 28.3.2021 zasílám požadované přílohy poskytnuté Oddělením územního a strategického plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou. Názvy souborů příloh začínají ad3….

ikona souboruPřílohy 2

Bc. Pavlína Reichelová, vedoucí organizačního a personálního oddělení

Vytvořeno 14.4.2021 10:47:40 | přečteno 193x | Petr Vitvar
load