11.01.2021 - Evidence loveckých lístků

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bych Vás rád jménem Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. požádal o následující:

  • seznam vydaných loveckých lístků a čísel potvrzení, na základě kterých byly tyto lístky vydány (pokud jde o potvrzení o vykonané Zkoušce vydané Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s.) a to za uplynulých deset let, tedy za období 2010 - 2020.

Naše organizace bohužel často spolu s Policií ČR řeší případy na podezření padělání potvrzení o vykonané zkoušce, tedy úřední listiny, a proto bychom za poskytnutí podkladů, které bychom mohli porovnat s naším archivem vydaných potvrzení, byli vděční.

ČMMJ, z.s.

Odpověď

ikona souboruEvidence loveckých lístků
Vytvořeno 18.1.2021 14:29:36 | přečteno 160x | Petr Vitvar