08.01.2021 - Informace z rozhodnutí Stavebního úřadu

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb, stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi opět navázali spolupráci v poskytování informací k plánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu.

Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

 • územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 • územní rozhodnutí o změně využití území
 • územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
 • územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
 • veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území
 • rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
 • územní souhlas, společný územní souhlas
 • jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
 • stavební povolení
 • stavební ohlášení
 • jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,
  vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.10.2020 do 31.12.2020 týkající se pozemních staveb (objekty budov) pro právnické osoby.

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto informace:

 • identifikaci žadatele (jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO právnické osoby)
 • Identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)
 • lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
 • druh rozhodnutí
 • datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě naší žádosti nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše zmíněných vydaných rozhodnutí. V případě, že s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zaslání.

Istav Media s.r.o.

Odpověď

V příloze zasíláme rozhodnutí a jiná opatření rozhodnutí nahrazující vydané v období 1.10.2020 do 31.12.2020: č.j. 83134/2020 ze dne 12.10.2020, č.j. 87425/2020 ze dne 27.10.2020, č.j. 103824/2020 ze dne 21.12.2020, č. j. 86223/2020 ze dne 22.10.2020, č.j. 85851/2020 ze dne 21.10.2020, č.j. 97142/2020 ze dne 30.11.2020, č. j. 100699/2020 ze dne 10.12.2020, č. j. 82326/2020 ze dne 8.10.2020, č. j. 96240/2020 ze dne 26.11.2020.

ikona souboruPříloha 1 - kopie rozhodnutí

ikona souboruPříloha 2 - kopie rozhodnutí

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

v z. Petra Haltufová v.r.

Vytvořeno 18.1.2021 14:05:06 | přečteno 172x | Petr Vitvar