07.04.2021 – Informace z vydaných rozhodnutí 1.1.–31.3.2021

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Dovoluji si Vás opětovně oslovit za společnost Istav Media, s.r.o., která patří od roku 1995 mezi největší tuzemské poskytovatele informací o plánovaných stavebních záměrech v rámci České a Slovenské republiky. Současně jsme členem skupiny společnosti BYGGFAKTA GROUP, která má celoevropskou působnost.

V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb, stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi opět navázali spolupráci v poskytování informací k plánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu.

Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

 • územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

 • územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,

 • územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí

 • veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území

 • rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení) - územní souhlas, společný územní souhlas

 • jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí

 • stavební povolení

 • stavební ohlášení

 • jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.01.2021 do 31.03.2021 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby:

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto informace:
 • identifikaci žadatele (jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO právnické osoby)

 • Identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)

 • lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)

 • druh rozhodnutí

 • datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě naší žádosti nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše zmíněných vydaných rozhodnutí. V případě, že s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zaslání.

Věříme v dlouhodobou spolupráci v podobné formě i s Vaším správním orgánem. Pokud to bude možné, rádi bychom se na Vás obraceli s obdobnou žádostí i v budoucnu, tedy počátkem každého kvartálu v roce.

Ing. M. K.

Odpověď

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel Vaši žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných zdejším stavebním úřadem (resp. Z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich částečných kopií, nebo jednoduchým přehledem dle stavebního zákona za období od 1.1.2021 do 31.3.2021.

V příloze zasíláme části rozhodnutí a jiná opatření rozhodnutí nahrazující vydané v období 1.1.2021 do 31.3.2021: č.j. 24715/2021 ze dne 26.3.2021, č.j. 407/2021 ze dne 4.1.2021, č.j. 5017/2021 ze dne 20.1.2021, 1056/2021 ze dne 6.1.2021, č.j. 11634/2021 ze dne 10.2.2021, č.j. 17256/2021 ze dne 26.2.2021, č.j. 897/2021 ze dne 6.1.2021, č.j. 64/2021 ze dne 4.1.2021, č.j. 22265/2021 ze dne 17.3.2021, č.j. 769/2021 ze dne 5.1.2021, č.j. 1479/2021 ze dne 11.1.2021, č.j. 14519/2021 ze dne 22.2.2021, č.j. 16461/2021 ze dne 26.2.2021, 2881/2021 ze dne 12.1.2021, č.j. 3422/2021 ze dne 14.1.2021, č.j. 3449/2021 ze dne 14.1.2021, č.j. 6496/2021 ze dne 25.1.2021, č.j. 5021/2021 ze dne 20.1.2021, č.j. 16982/2021 ze dne 1.3.2021, č.j. 11865/2021 ze dne 11.2.2021, č.j. 16106/2021 ze dne 25.2.2021, č.j. 19066/2021 ze dne 8.3.2021, č.j. 23081/2021 ze dne 22.3.2021, č.j. 22329/2021 ze dne 18.3.2021, č.j. 22097/2021 ze dne 17.3.2021, č.j. 22565/2021 ze dne 22.3.2021, č.j. 22707/2021 ze dne 19.3.2021, č.j. 24360/2021 ze dne 25.3.2021, č.j. 25181/2021 ze dne 29.3.2021, 25803/2021 ze dne 31.3.2021, č.j. 4635/2021 ze dne 5.2.2021, č.j. 18586/2021 ze dne 8.3.2021, č.j. 1816/2021 ze dne 11.1.2021, č.j. 9790/2021 ze dne 4.2.2021, č.j. 5124/2021 ze dne 20.1.2021, č.j. 3694/2021 ze dne 15.1.2021, č.j. 4188/2021 ze dne 18.1.2021, č.j. 16577/2021 ze dne 9.3.2021

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

v zastoupení Petra Haltufová

Příloha: ikona souborukopie části výše uvedených písemností

Vytvořeno 9.4.2021 14:53:19 | přečteno 247x | Petr Vitvar
load