01.04.2021 - Informace k nepovolené stavbě v k.ú. Bedřichov

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

V návaznosti na vaše čj. 25367/2021 ze dne 31. 3. 2021 žádám o následující informace k řízení o odstranění kabelového vedení NN.

  1. Písemnost stavebního úřadu ze dne 17. 3. 2021, kterou stavební úřad vyzval vlastníka stavby k bezodkladnému ukončení užívání stavby podle § 134 odst. 5 stavebního zákona.
  2. Jaké jsou prostředky k účinnému ukončení užívání stavby, pokud by stavba byla nadále užívána i přes výzvu stavebního úřadu viz výše?
  3. Bylo s vlastníkem stavby zahájeno řízení o přestupku v souvislosti s nepovolenou stavbou např. dle ust. § 180 stavebního zákona, případně kdy a s jakým výsledkem?

P. J.

Odpověď

Vážený pane,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. doručené 1.4.2021 zasílám odpovědi ze Stavebního úřadu Magistrátu města Jablonec nad Nisou:

Ad 1) Výzva ze dne 17.3.2021 č.j. 22289/2021 je v příloze této informace

ikona souboruPříloha - Výzva k ukončení užívání stavby

Ad 2) Pokud by stavba byla nadále užívána, jedná se o přestupek podle § 178 odst. 1 písm. f) stavebního zákona (zák. č. 183/2006 Sb.), za který může být uložena pokuta podle § 178 odst. 3 písm. b) stavebního zákona.

Ad 3) S vlastníkem stavby nebylo zahájeno žádné řízení o přestupku v souvislosti s nepovolenou stavbou kabelového vedení NN.

Bc. Pavlína Reichelová, vedoucí organizačního a personálního oddělení

Vytvořeno 14.4.2021 11:09:49 | přečteno 203x | Petr Vitvar
load