29.06.2020 - Náklady na právní služby za rok 2019

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážení,

s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zdvořile žádám Vaši obec, jakožto povinný subjekt uvedeného zákona, o poskytnutí níže specifikovaných informací. Žádost je určena povinnému subjektu: Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou.

Žádám o poskytnutí informací o tom, v jaké celkové výši byly v období od 1.1.2019 do 31.12.2019 náklady na veškeré právní služby Vaší obci. Dále žádám o uvedení jmen prvních tří subjektů, na jejichž služby byly náklady v uvedeném období nejvyšší, a to v pořadí podle výše těchto nákladů.

J. H.

Odpověď

Dobrý den, na základě Vaší žádosti ze dne 29.6.2020 o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zasíláme požadované informace dle žádosti.

1) Informace o tom, v jaké celkové výši byly v období od 1.1.2019 do 31.12.2019 náklady na veškeré právní služby statutárního města Jablonec nad Nisou: Od 1.1.2019 do 31.12.2019 byly celkové náklady na právní služby externím subjektům v celkové výši 1.306.212, - Kč.

2) Informace o jménech první tří subjektů, na jejichž služby byly náklady v uvedeném období nejvyšší, a to v pořadí podle výše těchto nákladů:

  1. Mgr. Andrej Gundel (AGM partners s.r.o.)
  2. STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti s.r.o.
  3. Mgr. Otakar Janeba

S pozdravem

Bc. Pavlína Reichelová, vedoucí organizačního a personálního oddělení

Vytvořeno 15.7.2020 9:37:53 | přečteno 171x | Petr Vitvar
load