27.07.2020 - Městská policie a Covid-19

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážený pane řediteli, vážený pane primátore,

dozvěděl jsem se, že 6 strážníků/pracovníků MP má pozitivní test na Covid-19 a dvě ze tří směn strážníků nejsou ve službě kvůli podezření na onemocnění Covid-19. V dnešním monitoringu tisku jsem se dále dočetl, že Městská policie přijala preventivní vnitřní opatření včetně toho, že strážníci ve službě nosí roušky. Kromě toho prý provádíme pravidelnou ionizaci uvnitř budovy MP a také vozidel, uniforem i pomůcek, které MP používá. Prý jste připravení reagovat na další změny v souvislosti s výsledky ostatních testů. Městská policie podle Vás navzdory nákaze dál funguje, 24 hodin dohlíží v ulicích a v provozu je i linka 156.

V té souvislosti mám dva dotazy:

1/ Jak je zajištěna bezpečnost v ulicích města 24 hodin denně, když jsou aktuálně dvě ze tří směn strážníků MP mimo výkon služby? Jaká kromě výše zmíněných opatření jste přijali např. ve spolupráci s Policií České republiky? Při dvoutřetinovém personálním stavu přeci nejde plnohodnotně vykonávat všechny běžné úkony MP. Jak v posledních několika dnech byla a následujících 14 dnů bude zajištěna bezpečnost obyvatel města?

2/ Strážníci, kteří byli, jsou nebo budou v tzv. "karanténě", podle mých informací budou dostávat náhradu platu pouze ve výši 60 % redukovaného vyměřovacího základu. Můj dotaz, který má dvě části, zní:

a) Bude strážníkům s negativním testem na Covid-19, kteří nebyli, nejsou nebo nebudou na pokyn zaměstnavatele ve službě kvůli kontaktu s nakaženými kolegy a nebyla jim nařízena karanténa podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví formou písemného potvrzení „Oznámení o nařízení karantény“ nebo formou e-Neschopenky, vyplacena náhrada platu ve výši průměrného výdělku? Pokud totiž nebyla těmto strážníkům oficiálně nařízena karanténa a tito strážníci nejsou z pokynu zaměstnavatele ve službě, jednalo by se o překážku na straně zaměstnavatele a tito strážníci by měli nárok na náhradu platu ve výši průměrného výdělku.

b) Dostanou strážníci, kteří nebyli, nejsou nebo nebudou ve službě, protože jim písemnou nebo elektronickou formou byla Krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa, ale prokazatelně se nakazili od svých kolegů ve službě nebo jsou v karanténě kvůli kontaktu se svými Covid-19 pozitivními kolegy, náhradu platu ve výši průměrného výdělku? Jak asi všichni cítíme, pokud došlo k nakažení nebo ke kontaktu s nakaženými kolegy při výkonu služby, nebylo to jejich vinou a neměli by za to být penalizováni.

Pro formulaci této žádosti o informace, kterou podávám podle § 82 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích jako tzv. interpelaci zastupitele, a současně podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsem čerpal z tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12..3.2020, která je dostupná zde: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/12_03_2020+TZ+-+Koronavirus+a+pracovněprávní+souvislosti.pdf/9a000de5-8f70-b3d9-8f16-b1e256a64bcd

Předem děkuji za poskytnuté informace, které očekávám nejpozději ve lhůtě 15 dnů.

S pozdravem

J. M.

Odpověď

Vážený pane zastupiteli, v úvodu musím podotknout, že některé Vaše informace jsou poněkud nepřesné. V době, kdy jste poslal dotaz na magistrát města, bylo v nařízené izolaci z důvodu prokázaného nakažení Covid-19 pět strážníků MPJN a jedna civilní pracovnice MPJN. Dalším čtrnácti strážníkům MPJN byla Krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa z důvodu tzv. kontaktu s nakaženou osobou. Ze stejného důvodu byla jednomu strážníkovi nařízena KHS karanténa z důvodu kontaktu s nakaženou osobou z Jabloneckého bazénu. Celkově se tak jednalo o dvacet jedna zaměstnanců MPJN, kteří nebyli schopni vykonávat zadané pracovní povinnosti.

Nejednalo se však o dvě ze tří směn strážníků MPJN. MPJN má v současné době čtyři výkonné směny a jednu směnu okrskářů a dopravní hlídky. Tedy v součtu se jedná o pět směn. Rovněž není možné říci, že jsou mimo službu dvě kompletní směny. Díky čerpání řádných dovolených jsou někteří strážníci ze dvou nejvíce zasažených směn v pořádku a jsou schopni vykonávat službu.

Dále k Vašim dotazům:

1) Jak je zajištěna bezpečnost v ulicích města 24 hodin denně, když jsou aktuálně dvě ze tří směn strážníků MP mimo výkon služby?

V současné době je zajištěn provoz jedním strážníkem na operačním středisku MPJN ve funkci vedoucího operačního střediska. Tento řídí ostatní strážníky ve službě. Dále zabezpečuje styk s veřejností (přijímání oznámení na linku 156, případně osobní podání na služebně MPJN) a zajišťuje provoz MKDS. Rovněž koordinuje vyžádanou součinnost a spolupráci se složkami IZS. Dále je ve službě v terénu minimálně jedna dvoučlenná hlídka strážníků, u které jsme byli nuceni stanovit jasné priority činnosti. Jedná se především o reagenci na oznámení na linku 156 a dále o základní kontrolní a hlídkovou činnost (kontroly centra města, okolí Jablonecké přehrady, sportovních hřišť a parků, objízdných tras dopravních uzavírek apod.). Stanovení míst k hlídkové činnosti se odvíjí od řady faktorů, především ale vychází z nepřetržité analýzy bezpečnostní situace. Je pravdou, že jsme byli nuceni vyloučit z činnosti MPJN některé běžné aktivity (např. kontroly parkovacích automatů, měření rychlosti vozidel apod.).

V této souvislosti bych chtěl připomenout, že bezpečnost obyvatel města byla vždy zajištěna úzkou součinností mezi MPJN a Policií České republiky. Tato součinnost je neustále koordinována na všech stupních řízení a do současné doby probíhá bez jediného problému. O vývoji nákazy Covid-19 a o počtech strážníků, kteří v současné době zajišťují bezpečnost ve městě, stejně jako např. o nepřerušeném výkonu MKDS, ředitel MPJN pravidelně informoval vedení Územního odboru Jablonec nad Nisou a jeho prostřednictvím i Krajské ředitelství Policie České republiky Libereckého kraje. Ze strany vedení ÚO Jablonec nad Nisou se nám dostalo plné podpory ve snaze zachovat výkon služby MPJN, byť v podstatně omezených počtech sil a prostředků. Zde bych rád uvedl, že i přes uvedené snížení stavů se strážníkům hned první sobotní noční službu podařilo zadržet jednoho z pachatelů závažného násilného trestného činu.

Dále je na místě uvést, že mimořádná opatření spočívající v redukci sil a prostředků MPJN budou probíhat výhradně po dobu nařízené karantény, která však nemusí být nutně 14 dnů. U každé osoby se karanténa počítá od posledního prokázaného kontaktu s nakaženou osobou. Proto již dnem 31. 7. 2020 skončila karanténa 6 strážníků, kteří okamžitě začali plnit svoje služební povinnosti. Uvedená opatření by tak mohla probíhat v období od 24. 7. 2020 do cca 6. 8. 2020, kdy by měla končit karanténa u drtivé většiny strážníků. Následně se MPJN vrátí k normálnímu a plnohodnotnému výkonu služby.

2) Strážníci, kteří byli, jsou nebo budou v tzv. "karanténě", podle mých informací budou dostávat náhradu platu pouze ve výši 60 % redukovaného vyměřovacího základu.

Můj dotaz, který má dvě části, zní: a) Bude strážníkům s negativním testem na Covid-19, kteří nebyli, nejsou nebo nebudou na pokyn zaměstnavatele ve službě kvůli kontaktu s nakaženými kolegy a nebyla jim nařízena karanténa podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví formou písemného potvrzení „Oznámení o nařízení karantény“ nebo formou e-Neschopenky, vyplacena náhrada platu ve výši průměrného výdělku? 

Žádný takový případ u MPJN nenastal. Všem strážníkům byla nařízena karanténa rozhodnutím Krajské hygienické stanice, tedy se nejedná o překážku na straně zaměstnavatele.

b) Dostanou strážníci, kteří nebyli, nejsou nebo nebudou ve službě, protože jim písemnou nebo elektronickou formou byla Krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa, ale prokazatelně se nakazili od svých kolegů ve službě nebo jsou v karanténě kvůli kontaktu se svými Covid-19 pozitivními kolegy, náhradu platu ve výši průměrného výdělku? Jak asi všichni cítíme, pokud došlo k nakažení nebo ke kontaktu s nakaženými kolegy při výkonu služby, nebylo to jejich vinou a neměli by za to být penalizováni.

Zde je třeba citovat vyjádření Mgr. Šárky Poloprutské, vedoucí oddělení protiepidemického, KHS Libereckého kraje: „Nákaza zaměstnanců a strážníků Městské policie Jablonec nad Nisou infekčním onemocněním COVID-19: Se stoprocentní jistotou nelze stanovit, kdo byl prvním nakaženým strážníkem/zaměstnancem městské policie. Víme, kdo byl jako první pozitivně testovaný. To však neznamená, že tato osoba byla zdrojem nákazy pro své kolegy, vzhledem k inkubační době onemocnění a bezpříznakovému průběhu nemoci u některých z nich. Je však velmi vysoká míra pravděpodobnosti, že u strážníků a zaměstnanců městské policie došlo k nákaze na pracovišti.“

O možnosti náhrady platu zaměstnanci z důvodu nákazy Covid-19 budu vést diskuzi ve vedení města a s členy rady města. Prokazatelně (se 100% jistotou) určit, že se zaměstnanec nakazil v souvislosti s výkonem práce nelze viz text výše. V současné době není o případné formě náhrady platu rozhodnuto.

S pozdravem

RNDr. Jiří Čeřovský primátor města

Vytvořeno 17.8.2020 16:56:09 | přečteno 291x | Petr Vitvar
load