26.11.2020 - Informace ke schválení stavebního záměru na ppč. 740/1 a 740/2

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím, vás žádám o kopie dokumentů:

  1. Rozhodnutí (stavební povolení) ke schválení stavebního záměru na pozemcích p.č. 740/1 a 740/2 v k.ú. Rýnovice
  2. Vyjádření oddělení životního prostředí a památkové péče k projektu na realizaci staveb na p.č. 740/1 a 740/2 v k.ú. Rýnovice

J. L.

Odpověď

Vážený pane,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. doručené 26.11.2020 zasílám odpovědi z jednotlivých odborů SMJN:

1) Rozhodnutí (stavební povolení) ke schválení stavebního záměru na pozemcích p.č. 740/1 a 740/2 v k.ú. Rýnovice

Odpověď: rozhodnutí - viz ikona souborupříloha 1

2) Vyjádření oddělení životního prostředí a památkové péče k projektu na realizaci staveb na p.č. 740/1 a 740/2 v k.ú. Rýnovice

Odpověď: souhrnné stanovisko dotčených orgánů k předložené projektové dokumentaci k územnímu souhlasu, ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení na akci „Novostavba autoservisu + ČOV, p.p.č. 740/1, st.p.č. 740/2“, k.ú. Rýnovice – viz ikona souborupříloha č. 2

Bc. Pavlína Reichelová, vedoucí organizačního a personálního oddělení

Vytvořeno 2.12.2020 13:05:31 | přečteno 207x | Petr Vitvar
load