26.10.2020 - Informace z rozhodnutí stavebního úřadu

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Dovoluji si Vás opětovně oslovit za společnost Istav Media, s.r.o., která patří od roku 1995 mezi největší tuzemské poskytovatele informací o plánovaných stavebních záměrech v rámci České a Slovenské republiky. Současně jsme členem skupiny společnosti BYGGFAKTA GROUP, která má celoevropskou působnost.

V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb, stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi navázali spolupráci v poskytování informací k plánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu.

Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo
jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

 • územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 • územní rozhodnutí o změně využití území
 • územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
 • územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
 • veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území
 • rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
 • územní souhlas, společný územní souhlas
 • jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
 • stavební povolení
 • stavební ohlášení
 • jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,
  vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.07.2020 do 30.09.2020 týkající se pozemních staveb pro právnické osoby.

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto informace:

 • identifikaci žadatele (jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO)
 • Identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)
 • lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
 • druh rozhodnutí
 • datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě naší žádosti nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše zmíněných vydaných rozhodnutí. V případě, že s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zaslání.

ISTAV Media, s.r.o.

Odpověď

V příloze Vám zasíláme rozhodnutí vydaná v období od 1.7.2020 do 30.9.2020: č.j. 74782/2020 ze dne 14.9.2020, č.j. 54584/2020 ze dne 7.7.2020, č.j. 80184/2020 ze dne 30.9.2020, č.j. 54880/2020 ze dne 3.7.2020, č.j. 72628/2020 ze dne 8.9.2020, č.j. 70469/2020 ze dne 1.9.2020.

ikona souboruRozhodnutí

S pozdravem

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová
vedoucí odboru stavební a životního prostředí

Vytvořeno 29.10.2020 13:14:43 | přečteno 292x | Petr Vitvar
load