24.03.2020 - Informace o územních rozhodnutích

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb, stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi navázali spolupráci v poskytování informací k plánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu.

Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

 • územní rozhodnutí o umístění stavby
 • územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
 • veřejnoprávní smlouva o umístění stavby
 • rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
 • územní souhlas, společný územní souhlas
 • jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
 • stavební povolení
 • stavební ohlášení
 • jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,

vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.01.2020 až 24.03.2020 a které se týkají pouze pozemních staveb (tedybudov - např. stavby domů, skladů a hal), nikoli staveb infrastruktury (tedy např. dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, veřejného prostranství).

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme tyto informace:

 • identifikaci žadatele – pouze právnické osoby (např. název právnické osoby, název veřejnoprávní osoby příp. alespoň IČO
  žadatelů – právnických osob)
 • Identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)
 • lokalitu stavby (např. informace o katastrálním území nebo o parcelním čísle nebo ulici)
 • datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Istav Media s.r.o.

Odpověď

Magistrát města Jablonec nad Nisou, stavební úřad v období od 1.1.2020 do 24.3.2020 nevydal právnické osobě Vámi požadovaná rozhodnutí (územní rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení, územní souhlas, jakýkoli dokument nahrazující územní rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášení, jakýkoli dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení) pro pozemní stavby.

S pozdravem

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Vytvořeno 7.4.2020 13:41:35 | přečteno 280x | Petr Vitvar
load