21.12.2020 - Regulace používání zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

  1. Seznam akcí povolených Radou města Jablonce nad Nisou podle vyhlášky 2020/4 - o regulaci používání zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí.

  2. Počet přestupků, která Městská policie řešila v souvislosti s vyhláškou 2020/4 - o regulaci používání zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí od počátku její platnosti.

M. H.

Odpověď

Vážený pane,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. doručené 21.12.2020 zasílám odpovědi z jednotlivých odborů SMJN:

1) Seznam akcí povolených Radou města Jablonce nad Nisou podle vyhlášky 2020/4 – o regulaci používání zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí

Odpověď: Rada města nerozhodovala o žádné žádosti o výjimku používat zábavní pyrotechniku.

2) Počet přestupků, která Městská policie řešila v souvislosti s vyhláškou 2020/4 – o regulaci používání zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí od počátku její platnosti

Odpověď: Od platnosti OZV tj. od 24.11.2020 Městská policie Jablonec nad Nisou řešila v souvislosti s používáním zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí:

  • 4x telefonické oznámení od občanů o jednání, kterým je porušována uvedená OZV
  • 1x zjištění pomocí městského kamerového dohlížecího systému jednání, kterým je porušována uvedená OZV
  • 1x na žádost PČR provedena kontrola před objektem velkoprodejny z důvodu používání pyrotechniky

Ve všech případech nevedla přijatá opatření ze strany hlídek Městské policie Jablonec nad Nisou k ustanovení konkrétních osob porušujících uvedenou OZV.

Bc. Pavlína Reichelová
vedoucí organizačního a personálního oddělení

Vytvořeno 23.12.2020 14:23:35 | přečteno 273x | Petr Vitvar
load