21.05.2020 - Plnění úkolu ZM/29/2019/E a výjimky ze zákazu konání sňatečných obřadů 16.3.-20.4.2020

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

  1. Žádám o sdělení, jak byl splněn úkol uložený zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou č. ZM/29/2019/E a žádám o kopii zápisu a informace, jak bude/bylo s podněty obyvatel naloženo.

  2. Zároveň využívám této příležitosti a žádám rovněž o sdělení: Zda st. město Jablonec nad Nisou, případně magistrát města Jablonec nad Nisou, jako matriční orgán, obdrželi pro období od 16.3.2020 do 20.4.2020 výjimku ze zákazu konání snatečných obřadů za nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob, a pokud ano, žádám o poskytnutí kopie této výjimky.

L. T.

Odpověď

K Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 21.5.2020 sdělujeme:

ad 1) úkol ZM/29/2019/E Úkol „informovat zastupitelstvo města o průběhu projednání, předložit zápis a informace, jak bude s podněty obyvatel naloženo“ splněn nebyl. V době vzniku (21.2.2019) úkolu, byl tento uložen uvolněnému radnímu Ing. arch. Petrovi Klápště Ph.D. Veřejné projednání se konalo dne 8.4.2019 a primárně tehdy šlo o prezentaci záměru společnosti Most k naději k budovanému K-centru ve Střelecké ulici. Dne 27.5.2020 byly magistrátu města ze strany bývalého uvolněného radního předány podklady zapsané na tomto veřejném projednání, které zasíláme v příloze. Dne 1.6.2020 byl uložen úkol Ing. Roubíčkovi rozeslat tyto podněty členům porady politického vedení města.

ikona souboruPříloha - Střelecká ulice - výstupy s veřejného setkání 8. 4. 2019

ad 2) sňatečné obřady V uvedeném období matriční úřad výjimku ze zákazu neobdržel, a proto nelze poskytnout kopii tohoto dokumentu. V uvedeném období se v Jablonci nad Nisou sňateční (svatební) obřady zásadně nekonaly. V daném termínu se za velmi přísných hygienických a organizačních podmínek uskutečnily pouze 2 úřední akty uzavření manželství, konkrétně dne 2. 4. 2020, a to po velmi pečlivém zvážení jejich naléhavosti i důkladném posouzení všech souvisejících okolností.

V obou případech se jednalo o skutečně neodkladné úřední akty spojené právě s nouzovým řešením situace vzniklé v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

Bc. Pavlína Reichelová, vedoucí organizačního a personálního oddělení

Vytvořeno 4.6.2020 12:32:38 | přečteno 280x | Petr Vitvar
load