21.02.2020 - Mediace v činnosti OSPOD

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o poskytnutí informací, které se týkají využívání mediace v praxi OSPOD. Informace budu zpracovávat do diplomové práce, která se daného tématu týká.

Dle zák. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím mám následující dotazy:

 1. Kolikrát byla rodičům uložena ve správním řízení povinnost účastnit se 1. setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin dle ust. § 13 zák. SPOD, a to v roce 2017, v roce 2018 a v roce 2019?
 2. Kolik pracovníků OSPOD má nějakou formu mediačního kurzu či výcviku (stačí odhad, případně obecné procentuální vyjádření)?
 3. Je pro postup ukládání povinnosti účastnit se 1. setkání s mediátorem přijat vnitřní pokyn či metodika?

Odpovědi na výše uvedené otázky budou využity pro účely vysokoškolské diplomové práce. Nad rámec výše uvedeného bych Vás chtěla moc poprosit o jakékoliv další názory či informace týkající se využívání mediace v činnosti OSPOD. Byla bych zejména nesmírně vděčná za jakékoliv informace – byť i velmi stručné, bodové, jednoduše v jakékoliv formě - k následujícím otázkám:

 1. Můžete popsat své zkušenosti s využitím mediace ve sporech mezi rodiči?
 2. V jakém procentu případů (stačí hrubý odhad) rodičům mediaci doporučujete?
 3. Jsou podle Vašeho názoru některé případy pro mediaci vhodnější a některé méně vhodné?
 4. Přijde-li řeč na téma mediace, mají rodiče podle Vás povědomí o tom, oč se vlastně jedná?
 5. Jaké jsou podle Vašeho názoru překážky pro širší využití mediace ve sporech mezi rodiči?
 6. Máte dojem, že je ve Vašem obvodu dostatek mediátorů, popř. organizací poskytujících mediační služby? Jsou tyto organizace dostatečně pružné a ochotné? Moc děkuji a přeji hezký den!

S pozdravem

P. K.

Odpověď

Dobrý den, na Vaši žádost o informace dle z.č. 106/1999 Sb. na téma mediace v činnosti OSPOD Jablonec nad Nisou sděluji:

 1. Kolikrát byla rodičům uložena ve správním řízení povinnost účastnit se 1. setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin dle ust. § 13 zák. SPOD, a to v roce 2017, v roce 2018 a v roce 2019?
 2. Kolik pracovníků OSPOD má nějakou formu mediačního kurzu či výcviku (stačí odhad, případně obecné procentuální vyjádření)?
 3. Je pro postup ukládání povinnosti účastnit se 1. setkání s mediátorem přijat vnitřní pokyn či metodika?

Ad 1) OSPOD Jablonec nad Nisou v letech 2017, 2018, 2019 neuložil rodičům povinnost účastnit se 1. setkání se zapsaným mediátorem ve smyslu § 13 odst. 1 písm. d) ZSPOD.

Ad 2) Mediační výcvik má na OSPOD Jablonec nad Nisou 1 pracovník (absolvován v roce 2016).

Ad 3) Pro postup ukládání povinnosti účastnit se 1. setkání s mediátorem není přijat vnitřní pokyn/metodika.

K dalším dotazům:

 1. Můžete popsat své zkušenosti s využitím mediace ve sporech mezi rodiči?
 2. V jakém procentu případů (stačí hrubý odhad) rodičům mediaci doporučujete?
 3. Jsou podle Vašeho názoru některé případy pro mediaci vhodnější a některé méně vhodné?
 4. Přijde-li řeč na téma mediace, mají rodiče podle Vás povědomí o tom, oč se vlastně jedná?
 5. Jaké jsou podle Vašeho názoru překážky pro širší využití mediace ve sporech mezi rodiči?
 6. Máte dojem, že je ve Vašem obvodu dostatek mediátorů, popř. organizací poskytujících mediační služby? Jsou tyto organizace dostatečně pružné a ochotné?

Ad 1) Povinnost využít mediaci poměrně často ukládá rodičům soud (OS JBC) v rámci již probíhajících opatrovnických řízeních. Rodiče v těchto nařízených případech obvykle absolvují první setkání, splní si povinnost, ale v mediaci již nepokračují a uzavření mediační dohody je spíše výjimka než pravidlo.

Ad 2) Tento údaj statisticky neevidujeme.

Ad 3) Mediace je proces, který lze aplikovat a využít při jakémkoliv sporu dvou/tří stran.

Ad 4) Informace o mediaci a možnostech mediace má před a při zahájení opatrovnického řízení minimum rodičů. Pokud je OSPOD Jablonec nad Nisou ustanoven kolizním opatrovníkem dítěte v opatrovnickém řízení, jsou oba rodiče na společné rodičovské schůzce edukováni o procesu mediace a o možnosti využít mediaci k uzavření rodičovské dohody.

Ad 5) V již vyhroceném rodičovském konfliktu nejsou rodiče schopni nebo ochotni se dohodnout, ustoupit ze svých pozic a požadavků a proces mediace, a investovat finanční prostředky do déletrvající mediace.

Ad 6) Dostatek mediátorů v regionu JBC není. Nezisková organizace, která nabízela tuto službu pro rodiče bezplatně nezískala pro rok 2020 dotační titul MPSV a její další fungování je nejisté.

S pozdravem

Bc. Radka Němečková, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Vytvořeno 24.2.2020 15:11:45 | přečteno 533x | Petr Vitvar
load