17.04.2020 - Záměry města na parcelách č. 1036/28 a 1036/29

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Můžete mi prosím s odvoláním na zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím sdělit podrobnosti o záměrech města na parcele 1036/28 a 1036/29?

I. T.

Odpověď

K vaší žádosti ze dne 17.4.2020 o záměrech města na parcele č. 1036/28 a 1036/29 sdělujeme:

Odbor územního a hospodářského rozvoje, oddělení investiční výstavby

Na zmíněných parcelách statutární město Jablonec nad Nisou žádné investiční záměry nemá plánovány.

Odbor ekonomiky, oddělení majetkoprávní

Statutární město Jablonec nad Nisou ve smyslu § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dne 24.2.2020 zveřejnilo záměr prodeje a pronájmu části p.p.č. 1036/28, části p.p.č. 1036/29, části p.p.č.1036/30 o celkové výměře cca 1350 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem výstavby bytového domu v souladu s územním plánem města.

Pozemky jsou zveřejněny s tím, že bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní a o nájmu nemovitostí a samotný prodej pozemku bude realizován až po dokončení stavby.

Nájemné bude stanoveno ve výši 35,- Kč/m2/rok + DPH s tím, že nájemci bude po doložení kolaudace nově postaveného objektu sníženo nájemné o 34,- Kč/m2/rok za období dvou let zpětně před doložením kolaudace.

Zastavovací studie musí být před výběrovým řízením konzultována s odborem územního a hospodářského rozvoje, s odborem stavebním a životního prostředí (odd. životního prostředí a státní památkové péče a městským architektem a současně prezentována na výběrovém řízení).

Nyní město očekává žádosti zájemců, aby mohlo proběhnout výběrové řízení.

Přejeme příjemný den

Bc. Pavlína Reichelová
vedoucí organizačního a personálního oddělení

Vytvořeno 27.4.2020 15:42:21 | přečteno 308x | Petr Vitvar
load