16.11.2020 - Rozhodnutí o odstranění stavby

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážení,
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,informační zákon"), si vás dovolujeme požádat o poskytnuti níže specifikovaných informaci, které má Vaše obec k dispozici.

Žádáme o následující informace (dokumenty):

1) Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby?

2) v případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnuti kopií rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 31. 1. 2020 doposud.

3) Sdělení informací o probihajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávané odstranění týká.

4) Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu.

Naše společnost si je vědoma omezeni daných informačním zákonem, tedy skutečnosti, že některé informace povinný subjekt není oprávněn poskytnout. V této souvislosti jsme přesvědčeni, že úst. § 7 až 11 informačního zákona definujicí údaje, které nelze poskytovat (citlivé údaje, ochrana obchodního tajemství a podobně) nejsou v rozporu s naší žádostí.

Ve světle výše uvedeného máme za to, že v tomto případě lze požadované informace (dokumenty) bez dalšího poskytnout, neboť zde nejsou naplněny zákonné předpoklady pro nevyhovění této žádosti.

PB SCOM, s.r.o.

Odpověď

Magistrát města Jablonce nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Na základě Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme kopie rozhodnutí o odstranění stavby, ale jen za období od 4.6.2020 do 24.11.2020, neboť rozhodnutí o odstranění stavby za období od 30.6.2019 do 3.6.2020 jsme Vám již zaslali dne 17.6.2020.

K Vaší žádosti o sdělení informací o probíhajících řízení o odstranění stavby Vám sdělujeme, že se jedná o řízení, jehož výsledek nelze předpokládat, neboť se jedná o přerušená řízení u kterých se vede na základě žádosti řízení o dodatečném povolení stavby.

K sdělení informací o podaných ohlášením záměru odstranit stavbu Vám sdělujeme, že bylo podáno celkem 30 ohlášeních záměrů odstranit stavbu.

S pozdravem

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

ikona souboruPříloha: Rozhodnutí odstranění stavby

Vytvořeno 25.11.2020 14:54:56 | přečteno 229x | Petr Vitvar
load