15.07.2020 - Informace o rozhodnutí o územním plánování a stavebním řádu

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, vydaných Vašim úřadem za období od 01.04.2020 až 30.06.2020 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

 • územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 • územní rozhodnutí o změně využití území
 • územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
 • územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
 • veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území
 • rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
 • územní souhlas, společný územní souhlas
 • jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
 • stavební povolení
 • stavební ohlášení
 • jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,
  které se týkají veškerých pozemních staveb mimo staveb dopravní infrastruktury.

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto informace:

 • identifikaci žadatele (např. Istav media, s.r.o., akciová společnost, obec, kraj)
 • identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)
 • lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
 • druh rozhodnutí
 • datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Istav Media s.r.o.

Odpověď

K Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. doručené 19.7.2020 v přílohách zasíláme požadovaná rozhodnutí.

Bc. Pavlína Reichelová
vedoucí organizačního a personálního oddělení

Přílohy

Vytvořeno 1.8.2020 0:19:48 | přečteno 212x | Petr Vitvar
load