15.02.2020 - Konání shromáždění dle z.č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím za rok 2019

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

V souladu se zákonem č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o zpřístupnění informací, které se týkají konání shromáždění ve smyslu zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, ve vaší působnosti v roce 2019. Prosím o vyplnění následujících údajů:

Shromáždění - údaje za rok 2019 Počet
Počet oznámených shromáždění T7T
-z toho počet poté nerealizovaných
-z toho počet shromáždění nepodléhajících oznámení*
Počet shromáždění, které se konaly bez oznámení, ačkoli být oznámeny měly
Počet zakázaných shromáždění
Počet shromáždění omezených podmínkami

* § 4 odst. 1 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

Pokud údaje neevidujete, prosím pole nevyplňujte.

M. Z.

Odpověď

Shromáždění - údaje za rok 2019 Počet
Počet oznámených shromáždění T7T 13
-z toho počet poté nerealizovaných 0
-z toho počet shromáždění nepodléhajících oznámení* 1
Počet shromáždění, které se konaly bez oznámení, ačkoli být oznámeny měly 0
Počet zakázaných shromáždění 0
Počet shromáždění omezených podmínkami 1

* § 4 odst. 1 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

JUDr. Petr Karlovský
vedoucí odboru správního
Vytvořeno 17.2.2020 16:44:11 | přečteno 281x | Petr Vitvar
load