13.05.2020 - Seznam autoškol s platnou registrací

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů podávám tímto jménem našeho spolku žádost o poskytnutí informací, týkající se problematiky autoškol.

Žádám konkrétně o poskytnutí následujících informací:

  1. Seznam všech autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti Vašeho obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

    Informaci prosím poskytněte formou seznamu (číselníku) autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly, a to alespoň s uvedením čísla autoškoly (eTesty), obchodní firmy nebo jména a příjmení provozovatele autoškoly, IČ, adresami jejích provozoven a informací o odpovědné osobě (jméno, telefonní a e-mailový kontakt, www stránky). Např.: IČ: 12345678, Autoškola 123, s.r.o., Horní náměstí 128, Nová Lhota, Jan Novák, 800 123 456, jan.novak@seznam.cz, www.autoskola123.cz

    Požadované informace poskytněte prosím s platností k datu doručení této žádosti ve formátu EXCEL dle vzoru (viz List ""Seznam autoškol"" v tomto dokumentu).

  2. Seznam neaktivních autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti Vašeho obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

    Žádám o informaci ve stejném rozsahu jako u otázky č. 1 s tím, že žádám, aby byly uvedeny pouze autoškoly s platnou registrací, které v letech 2019 ani 2020 nerealizovaly žádnou zkoušku z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (PPV) skupiny B.

Informaci prosím poskytněte formou samostatné tabulky nebo rozlišením neaktivních autoškol v tabulce s výstupem k otázce č. 1.

O. H.

Odpověď

ikona souboruSeznam autoškol s platnou registrací a seznam neaktivních autoškol

Vytvořeno 29.5.2020 9:29:54 | přečteno 261x | Petr Vitvar
load