12.11.2020 - Dotazy ke stavbě v ulici Saskova

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážený pane primátore,
chci Vás požádat o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v návaznosti na podanou ,,Petici proti výstavbě v ulici Saskova soukromým investorem na pozemkových parcelách čísla: 1036/28, 1036/29, 1036/30 v katastrálním územní Jablonec nad Nisou", ze dne 21. 10. 2020.

Kdo zaštiťuje tento projekt za stranu budoucího kupujícího a nájemce jako stavebník?

Kdo dává Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou a hlavně nám občanům garance na započaté a nedokončené zemní práce? V návrhu budoucí kupní smlouvy a nájemní je zmíněna skutečnost při porušení podmínek smlouvy plynoucích ze smlouvy, a to vypovězením smlouvy v tomto případě. Ale nikde není sankce v adekvátní výši alespoň 500.000,- KČ v tomto případě stavby na nezajištěném svahu. Tento svah v dolní části zpevňují velmi staré vzrostlé stromy, které budou zřejmě vzhledem k rozsahu projektu pokáceny. Proč tyto podmínky nejsou smluvně ošetřeny?

Děkuji Vám za informace.

R. S.

Odpověď

Vážená paní,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. doručené 12.11.2020 sdělujeme:

1) Kdo zaštiťuje tento projekt za stranu budoucího kupujícího a nájemce jako stavebník?

Odpověď: V případě, že rada a zastupitelstvo města schvální nájem a budoucí prodej pozemku, bude projekt zaštiťovat všech otázkách budoucí kupující a nájemce – tedy druhá smluvní strana a partner města.

2) Kdo dává statutárnímu městu Jablonec nad Nisou a hlavně nám občanům garance na započaté a nedokončené zemní práce?

Odpověď: Po dokončení prací budoucí kupující bude městu předávat pozemky v okolí stavby, které zůstanou ve vlastnictví města. Město provede kontrolu, zda pozemky jsou v požadovaném stavu. V případě, že by tomu tak nebylo, vyzve budoucího kupujícího k uvedení pozemků do původního stavu.

Stavba musí být realizována v souladu se stavebním zákonem, který určuje podmínky provedení a dokončení stavby.

Bc. Pavlína Reichelová
vedoucí organizačního a personálního oddělení

Vytvořeno 26.11.2020 16:24:56 | přečteno 208x | Petr Vitvar
load