10.12.2020 - Vypuštění pozemku st.p.č. 182/1 z územního plánu

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážený pane Roubíčku,
Společnosti byla doručena Vaše odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Považujeme ji za nedostatečnou. Na nic dalšího uvedené v dopisu jste nereagoval. Konstatujeme, že situaci řešíme již celý rok. V únoru se vlastník krajské komunikace vyjádřil, že nesouhlasí se zbudováním okružní křižovatky. Je prosinec a vy teprve oslovujete specializovanou společnost. Máme za to, že takovýto postup je absolutně laxní.

Společnost město oslovovala již několikrát, avšak ze strany města neobdržela žádnou relevantní odpověď.

Společnost nabyla nemovitost s vědomím změny územního plánu na návrh města. Byla tedy uvedena v omyl.

Společnost za dané situace výkazuje každým měsícem ekonomické ztráty, měsíčně přichází o 27.000,- Kč na nájemném, plní své závazky vůči bance, kdy ke smluvním ujednáním se zavázala s vědomím vyloučení pozemku, jehož součástí je stavba z ÚP.

Společnost dále jedná se zájemci o prodeji nemovitosti, situace je však taková, že město se nijakým způsobem nevyjádřilo do dnešní doby k žádosti o vypuštění pozemku, jehož součástí je stavba z ÚP, ani k rozsahu povolení stavebních úprav, případně ke změně užívání nemovitosti. Předběžná ujednáni společnosti s kupujícím jsou na omezenou dobu. Po jejím uplynutí ztratí společnost zájemce o koupi nemovitosti s nabídkou 8 mil. Kč.

Z uvedených důvodů žádáme o termín jednání ohledně výkupu pozemku, jehož součásti je stavba - městem. Vaším prvotním zájmem je demolice objektu, i když vůbec nemáte strategii, jak věc řešit. Čekání na stanovení dalšího postupu města, kdy jenom oslovování specializované společnosti trvá značnou dobu, je pro společnost ekonomicky neúnosné.

Stanovený termín k jednáním očekáváme do 15 dní, jinak budeme věc řešit jinou cestou.

Dále žádáme o zaslání vypracovaného návrhu změny ÚP, který byl projednán na výboru pro územní plánování a rozvoj města, Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, které se konalo dne 02. 09. 2019, jedná se o obsáhlou studii o obsahu desítek stránek, a to dle zák. č. 106/1000 Sb.

E. K.

Odpověď

Pro problematiku řešení daného území bude vypracována odborná technická studie, kde bude navrženo řešeni dopravy křižovatky. Termín dodání studie 3/2021.

ikona souboruPříloha

S pozdravem

Ing. Petr Roubíček

Vytvořeno 23.12.2020 14:22:46 | přečteno 215x | Petr Vitvar
load