10.11.2020 - Výstavba v ulici Saskova

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Dobrý den pane primátore,

rozhodl jsem se Vás požádat o poskytnutí informace dle Z. č. 106/1999 Sb., na základě podané ,,Petice proti výstavbě v ulici Saskova, soukromým investorem na pozemkových parcelách čísla: 1036/28, 1036/29, 1036/30 v k. ú. Jablonec nad Nisou“, podanou dne 21. 10. 2020.

Žádám o informaci týkající se zakázky na výše uvedenou stavbu: Prověřovalo Statutární město Jablonec nad Nisou, proč se do výběrového řízení nepřihlásili další stavební společnosti?

Považuji tuto stavbu za nepřiměřenou, nehodící se do tohoto prostředí jak vzhledem tak zejména rozlohou!

Pokud by totiž byla stavba „výběrové řízení“ na projekty – zástavby v památkové zóně města, což bych u Statutárního města považoval za akt dobrého hospodáře v souladu s okolím a v reálných rozměrech, věřím, že by stavební společnosti výběrového řízení využili.

Dle mne stojí za zvážení, zda skutečně máte v plánu tuto stavbu realizovat a s jakou společností.

S pozdravem a děkuji za poskytnutí informace.

M. S.

Odpověď

Vážený pane,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. doručené 10.11.2020 zasílám odpověď za SMJN zpracovanou odborem ekonomiky:

Prověřovalo statutární město Jablonec nad Nisou, proč se do výběrového řízení nepřihlásili další stavební společnosti?

Odpověď: Pozemky byly zveřejněny v souladu se zákonem o obcích na úřední desce s tím, že každý zájemce má možnost přihlásit se do výběrového řízení na prodej pozemků za podmínek daných městem, které jsou rovněž zveřejněny. Statutární město Jablonec nad Nisou při žádném z takto vyhlášených výběrových řízení neprověřuje, proč se do výběrového řízení nepřihlásil někdo další.

Bc. Pavlína Reichelová
vedoucí organizačního a personálního oddělení

Vytvořeno 25.11.2020 15:29:56 | přečteno 226x | Petr Vitvar
load