10.01.2020 - Problematika stavebních povolení při odpojování od soustavy CZT

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

J. H. žádá statutární město Jablonec nad Nisou (dále jen „Povinný subjekt“) o poskytnutí následujících informací souvisejících s odpojováním staveb od systému centrálního zásobování teplem na území statutárního města Jablonce nad Nisou, popřípadě s rozhodováním posuzujícím důvody nepřipojení nových staveb k tomuto systému:

  1. V kolika případech došlo k vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, a to za roky 2017, 2018 a 2019 (s uvedením těchto informací za každý rok samostatně).
  2. V kolika případech došlo k pravomocnému zamítnutí návrhu na vydání stavebního povolení, v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, a to za roky 2017, 2018 a 2019 (s uvedením těchto informací za každý rok samostatně).

Žadatel dále na základě Zákona žádá Povinný subjekt o poskytnutí následujících dokumentů:

  1. kopie deseti (10) posledních (z hlediska data jejich vydání) pravomocných stavebních povolení nebo souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru, v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, přičemž žádné z těchto rozhodnutí/souhlasů by nemělo být starší než 3 roky. V případě, že proti rozhodnutí ve věci samé bylo podáno odvolání, prosíme taktéž o zaslání rozhodnutí odvolacího správního orgánu; a
  2. kopie deseti (10) posledních (z hlediska data jejich vydání) pravomocných zamítnutí návrhu na vydání stavebního povolení, v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, přičemž žádné z těchto rozhodnutí/souhlasů by nemělo být starší než 3 roky. V případě, že proti rozhodnutí ve věci samé bylo podáno odvolání, prosíme taktéž o zaslání rozhodnutí odvolacího správního orgánu.

J. H.

Odpověď

Na základě Vaší žádosti Vám zasíláme odpovědi na Vaše dotazy.

K bodu I
V roce 2017 byla vydána dvě pravomocná stavební povolení, v roce 2018 byla vydána tři pravomocná stavební povolení a v roce 2019 bylo vydáno jedno pravomocné stavební povolení.

K bodu II
V žádném případě nedošlo k pravomocnému zamítnutí návrhu na vydání stavebního povolení, a to za roky 2017, 2018 a 2019.

Dále Vám v příloze zasíláme anonymizované kopie pravomocných stavebních povolení a kopie anonymizované kopie rozhodnutí odvolacího správního orgánu:

č.j. 109958/2016 ze dne 21.12.2016, č.j. 112340/2016 ze dne 28.12.2016, č.j. 111012/2017 ze dne 18.12.2017, č.j. 111151/2017 ze dne 18.12.2017, č.j. 10636/2018 ze dne 23.4.2018, spis.zn. OÚPSŘ 214/2018-rozh. ze dne 26.11.2018, č.j. 38366/2019 ze dne 29.4.2019, spis. zn. OÚPSŘ 181/2019-330-rozh. ze dne 7.8.2019.

S pozdravem

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

ikona souboruPříloha - Kopie stavebních povolení

Vytvořeno 24.1.2020 9:36:05 | přečteno 402x | Petr Vitvar
load