09.11.2020 - Projekty společnosti Proctus 5 pro město

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážený pane primátore,

Žádám Vás o poskytnutí informace dle Z. č. 106/1999 Sb. .

Na základě podané ,,Petice proti výstavbě v ulici Saskova, soukromým investorem na pozemkových parcelách čísla: 1036/28, 1036/29, 1036/30 v katastrálním územní Jablonec nad Nisou“, která byla podána dne 21. 10. 2020.

Realizovala společnost PROCTUS 5 s.r.o., IČO 25494597 srovnatelný projekt? Jedná se o seriózního společníka pro Statutární město Jablonec nad Nisou? Nějaká společnost Proctus již kdysi měla, co dočinění s bývalou tržnicí. Je mezi těmito dvěma společnostmi nějaké provázání?

Děkuji Vám za odpovědi

A. K.

Odpověď

Vážená paní,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. doručené 9.11.2020 zasílám odpovědi z jednotlivých odborů SMJN:

1) Realizovala společnosti PROCTUS 5 s.r.o., IČO 254 94 597 srovnatelný projekt?

Odpověď: stavební úřad v roce 2006 vydal stavební povolení na stavbu polyfunkčního domu v ul. Dvorská. Na uvedenou stavbu vydal stavební úřad kolaudační rozhodnutí čj. 68595/2007 ze dne 12.7.2007. Zkolaudována byla stavba polyfunkčního domu – způsob využití bytový dům, adresa Dvorská 4954/7 Jablonec nad Nisou. Stavebníkem byla společnost PROCTUS 5 s.r.o., IČ 25494597

2) Jedná se o seriózního společníka pro statutární město Jablonec nad Nisou?

Odpověď: statutární město Jablonec nad Nisou nemá k dispozici žádné podklady, ze kterých je možno posuzovat serióznost či neserióznost zmiňované společnosti.

3) Nějaká společnost Proctus již kdysi měla co dočinění s bývalou tržnicí. Je mezi těmito dvěma společnostmi nějaké provázání?

Odpověď: statuární město Jablonec nad Nisou nemá k dispozici žádné podklady, ze kterých je možno zjišťovat provázanost mezi zmiňovanou společností a případně nějakou další společností.

Bc. Pavlína Reichelová
vedoucí organizačního a personálního oddělení

Vytvořeno 24.11.2020 16:14:12 | přečteno 224x | Petr Vitvar
load