09.11.2020 - Informace o trestním stíhání BusLine MHD Jablonecko s.r.o.

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážený pane magistře,
v návaznosti na Váš dopis ze dne 14. 10. 2020, č. j. PaVZ/2020/105inf/Ku, žádáme Statutární město Jablonec nad Nisou jako povinný subjekt v souladu s § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o poskytnutí informace v podobě vyrozumění o zahájení trestního stíhání právnických osob, které bylo ohledně společnosti BusLine MHD Jablonecko s.r.o. doručeno Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Požadované informace prosím zašlete do naší datové schránky.

V první řadě je třeba uvést, že pokud povinný subjekt žádosti o informace nevyhoví, musí o tom vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti, jinak žadatele připravuje o možnost bránit se proti postupu povinného subjektu odvoláním.

Dále platí, že informace o doručení výše uvedeného vyrozumění je veřejně známá, stejně jako naše společnost nijak nepopírá, že proti ní bylo zahájeno trestní stíhání, které však považuje za zcela nedůvodné a neoprávněné. Poskytnutí konkrétní písemnosti s vyrozuměním o zahájení trestního stíhání právnických osob nemůže nijak omezit nebo zmařit účel trestního řízení.

S pozdravem

Za BusLine MHD Jablonecko s.r.o.
J. V.

Odpověď

Vážený pane jednateli,

na základě žádosti Vaší společnosti ze dne 14.10.2020 o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám poskytujeme požadovanou informaci, tj. vyrozumění o zahájení trestního stíhání právnických osob ze dne 25.9.2020.

Přílohy: ikona souboruVyrozumění o zahájení trestního stíhání PO Jablonec nad Nisou

RNDr. Jiří Čeřovský
primátor města
na základě pověření
Mgr. Jiří Kučera
vedoucí odd. právního a veřejných zakázek

Vytvořeno 9.11.2020 15:36:49 | přečteno 303x | Petr Vitvar
load