09.07.2020 - Partnerské město Beihai

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Pro náš výzkum Vás žádáme o odpovědi na následující otázky:

 1. Odkdy je město Jablonec nad Nisou partnerským městem Bei Hai?

 2. Je pro město Jablonec nad Nisou, které zastupujete, benefitní spolupráce s čínským městem Bei Hai?

 3. Jak toto partnerství vzniklo? Kdo a na základě čeho k němá dal podnět?

 4. Dokážete určit a fyzicky pojmenovat konkrétní projekty (plánované a zrealizované), podpory, či hmatatelné obchodní výměny města Bei Hai ve městě Jablonec nad Nisou, popřípadě Vašeho města v Bei Hai?

 5. Jste tzv. „sesterským městem“ s asijskou zemí Čínou. Přemýšleli jste o tom, že byste byli sesterským městem i s jiným asijským městem – například v Jižní Koreji, na Taiwanu, či v Japonsku?

  Tyto země jsou v naší republice mnohem většími investory, vytvářejí mnohem více pracovních míst, naši zemi podporují celkově mnohem více než Čína, přičemž u nás neprosazují svůj politický vliv. Pokud ano, tak se kterým?

 6. Jaká kritéria u sesterského města preferujete?

 7. Na jakém základě sesterská města vybíráte?

V našem institutu nás zajímá, zda a co hmotného přineslo Jablonci nad Nisou partnerství s čínským městem Bei Hai, ať již se jedná o peněžní investice, podporu turismu, průmyslové projekty, vzdělávací projekty, kulturní projekty, či obchodní příležitosti přímo v Číně.

Děkuji předem za Vaši odpověď a jsem s pozdravem,

K. K.

Institute to Research the Crimes of Communism

Odpověď

Vážená paní K.,

v reakci na Vaši žádost ze dne 9. července 2020, ve které žádáte o informace podle zákona č. 106 k našemu partnerství s čínským městem Beihai, Vám sděluji následující:

Jablonec nad Nisou uzavřel 14. srpna 2011 partnerskou smlouvu o obchodní spolupráci s čínským městem Beihai. Smlouva byla podepsána na žádost a doporučení Česko-čínské obchodní komory a Okresní hospodářské komory Jablonec n. N. ve snaze podpořit a rozvinout zdejší bižuterní a sklářský průmysl. Smlouva musela být uzavřena mezi městy, ne mezi institucemi, proto tehdy do hry vstoupilo město. V dané době proběhlo několik návštěv delegací na obou stranách (poslední v roce 2013). Co se města Jablonec n. N. týče, představuje v současné době naši partnerskou komunikaci a spolupráci pouze výměna novoročních pozdravů představitelů obou měst.

Více informací by Vám zřejmě mohly poskytnout obě výše jmenované instituce.

Konkrétní odpovědi na Vaše otázky zasílám v příloze.

Mgr. Kateřina Hujerová asistentka primátora

Odpovědi na Vaše otázky:

 1. Odkdy je město Jablonec nad Nisou partnerským městem Bei Hai?

  Od 14. srpna 2011.

 2. Je pro město Jablonec nad Nisou, které zastupujete, benefitní spolupráce s čínským městem Bei Hai?

  Ne.

 3. Jak toto partnerství vzniklo? Kdo a na základě čeho k němá dal podnět?

  Partnerství iniciovala Česko-čínská obchodní komora ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Jablonec n. N., a to ve snaze podpořit a rozvinout zdejší bižuterní a sklářský průmysl. Bylo třeba, aby smlouvu uzavřela města a ne hospodářské instituce, proto komory oslovily město, které jim vyhovělo.

 4. Dokážete určit a fyzicky pojmenovat konkrétní projekty (plánované a zrealizované), podpory, či hmatatelné obchodní výměny města Bei Hai ve městě Jablonec nad Nisou, popřípadě Vašeho města v Bei Hai?

  Konkrétní projekty, které mohly na základě uzavření partnerství měst vzniknout mezi jednotlivými institucemi/organizacemi, nám bohužel nejsou známy.

 5. Jste tzv. „sesterským městem“ s asijskou zemí Čínou. Přemýšleli jste o tom, že byste byli sesterským městem i s jiným asijským městem – například v Jižní Koreji, na Taiwanu, či v Japonsku?

  Tyto země jsou v naší republice mnohem většími investory, vytvářejí mnohem více pracovních míst, naši zemi podporují celkově mnohem více než Čína, přičemž u nás neprosazují svůj politický vliv.

  Pokud ano, tak se kterým?

  Ne.

 6. Jaká kritéria u sesterského města preferujete?

  Žádná konkrétní kritéria neexistují. Naše partnerská města lze ale rozdělit do tří skupin: „geograficky blízká – tj. dostupná pro běžné občany“, „historicky propojená s Jabloncem – tj. v případě krajanských komunit“, nebo „ostatní – tj. jiné odůvodnění“ (to je případ Beihai, kdy se jednalo o snahu vyhovět žádosti hospodářských komor a pomoci zdejšímu průmyslu).

 7. Na jakém základě sesterská města vybíráte?

  Vždy se jedná o individuální přístup, neexistují žádná kritéria. Jablonec n. N. má v současné době 10 partnerských měst (s polovinou z nich probíhá opravdu aktivní spolupráce a partnerské projekty) a žádná další cíleně nevyhledává. Některé partnerské vztahy jsme historicky zdědili, o jiné jsme cíleně usilovali (např. Kaufbeuren, kde našlo po válce svůj domov téměř 20 tisíc Jablonečanů).

 8. V našem institutu nás zajímá, zda a co hmotného přineslo Jablonci nad Nisou partnerství s čínským městem Bei Hai, ať již se jedná o peněžní investice, podporu turismu, průmyslové projekty, vzdělávací projekty, kulturní projekty, či obchodní příležitosti přímo v Číně.

  Žádné takové společné projekty se zatím neuskutečnily, nebo nám to alespoň není známo.

Vytvořeno 13.7.2020 11:14:07 | přečteno 207x | Petr Vitvar
load