07.02.2020 - Investiční plány pro rok 2020

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2020 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2020. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2020-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

U těchto projektů prosím uveďte:

  • název projektu 
  • popis projektu
  • projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)
  • finanční rozpočet projektu
  • plánovaný termín započetí projektu
  • předpokládaný termín výběrového řízení, popř.výherce

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2020, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

AMA, s.r.o.

Odpověď

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ohledně plánovaných investičních akcí v roce 2020 Vám sdělujeme, že rozpočet na rok 2020 statutárního města Jablonec nad Nisou bude schvalovat zastupitelstvo města na svém jednání dne 23.února 2020.

Následně bude většina Vámi požadovaných informací zveřejněna na internetových stránkách města. Informace o investičních akcích, které budou schváleny zastupitelstvem města 23.02.2020, lze na uvedené webové stránce volně stáhnout.

Případné informace k jednotlivým investičním akcím (Vámi požadovaný stručný popis projektu) poskytneme na vyžádání přímo ke konkrétním Vámi vybraným akcím. Podrobné informace k jednotlivým projektům budou k dispozici v rámci výzev a zadávacích dokumentací v okamžiku vyhlášení jednotlivých výběrových řízení na dané veřejné zakázky (projekty).

Informace k plánovaným termínům započetí projektu a k předpokládaným termínům výběrového řízení na dodavatele budou uveřejněny obvyklým způsobem – zakázky nad 200 tis. Kč bez DPH budou m.j. zveřejněny na webových stránkách města (Veřejné zakázky) v okamžiku vypsání jednotlivých výběrových řízení na dané veřejné zakázky.

S pozdravem

Zuzana Bencová
oddělení investiční výstavby

Vytvořeno 11.2.2020 12:29:08 | přečteno 237x | Petr Vitvar
load