06.01.2020 - Závazné stanovisko k zásahu do krajinného prvku Bezděčínské sklály - horolezectví

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážená paní, Vážený pane,

dovoluji si obrátit se na Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s žádostí o zpřístupnění následujících informací:

  1. Zda bylo vydáno závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 ZOPK k zásahu do významného krajinného prvku Bezděčínské skály, konkrétně pro provozování horolezectví v této lokalitě.

  2. Pokud je odpověď na otázku č. 1 kladná, žádám tímto o poskytnutí znění tohoto závazného stanoviska, a to v anonymizované podobě. Pokud existuje těchto závazných stanovisek více, postačuje zaslání posledního z nich.

Za poskytnutí informací předem děkuji. Vámi poskytnuté informace budou sloužit k vypracování mé diplomové práce na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

S pozdravem,

N. K.

Odpověď

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že ve věci registrovaného významného krajinného prvku Bezděčínské skály, který byl registrován dne 20. 6. 1995 Okresním úřadem v Jablonci nad Nisou, nebylo v minulosti vydáno žádné závazné stanovisko ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Jedinou všeobecnou podmínkou registrace je doslovně: „Zachovat současné společenstvo, nekácet stromy ve vrcholových částech hřbetu“.

Bezděčínské skály se rozkládají na ploše cca 18 ha a jejich součástí je několik skalních masívů a věží. Horolezectví je prováděné již jen v některých částech, a to zejména na Sluneční stěně a na Kvočnách, konkrétně na Hřebenové věži, kde jsou obnovovány lezecké jistící body. Tyto skály jsou charakterem spíše plotny, místy více členité, avšak bez zásadní možnosti hnízdění ptactva. Ostatní věže jsou méně využívané a vzhledem k charakteru místa – stinné a vlhké, nelze očekávat sportovní lezení v termínu do poloviny května, tedy v době prvního hnízdění ptactva.

Nejčlenitější a nejrozsáhlejší skalní masív zajímavý z pohledu ochrany přírody jsou tzv. Raubířské skály s křížem na vrcholu, kde se horolezectví již téměř neprovádí. Raubířské skály jsou však pod správou města Hodkovice nad Mohelkou a nejsou součástí VKP Bezděčínské skály. Jsou taktéž však registrovaným významným krajinným prvkem.

V případě jakéhokoliv dotazu z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny je možné se na mne obrátit formou e-mailu.

S pozdravem

Ing. Lucie Vavrušková
ochrana přírody a krajiny
oddělení životního prostředí a státní památkové péče

Vytvořeno 7.1.2020 13:48:01 | přečteno 331x | Petr Vitvar
load