05.02.2020 - Počet přestupků od 1.1.2014 s uvedeným výše pokuty, popisu přestupku atd.

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Ve smyslu informační zákona žádám, aby stavební úřad poskytl informaci kolik přestupků od 1.1.2014 do dnešního dne projednal pan Vladimír Kraus a žádám, aby mi byla sdělena výše pokuty u jednotlivého skutku, popis přestupku, číslo jednací rozhodnutí o přestupku, a to včetně uvedení parcelního čísla nemovité věci, ke které se přestupek váže.

J. R.

Odpověď

Pracovník stavebního úřadu pan Vladimír Kraus v období od 1.1.2014 do 5.2.2020 projednal 5 přestupků v řízeních, ve kterých byla vydána rozhodnutí

 • č.j. 58094/2014,
 • č.j. 40877/2015,
 • č.j. 28810/2017,
 • č.j. 67832/2017,
 • č.j. 88320/2019,

ve kterých byly uloženy pokuty v celkové výši 201 000,- Kč. Skutkové podstaty přestupků spočívaly v:

 • užívání stavby bez kolaudačního souhlasu,
 • provádění činností bez územního rozhodnutí,
 • provádění stavby bez stavebního povolení.

V období od 1.1.2015 do 5.2.2020 shora uvedený pracovník stavebního úřadu dále projednal 27 přestupků, ve kterých byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 80 000,- Kč. Skutkové podstaty přestupků spočívaly v:

 • provádění činností bez územního rozhodnutí,
 • provádění stavby bez stavebního povolení,
 • provádění stavby bez ohlášení,
 • provádění stavby v rozporu s ohlášením,
 • provádění stavby v rozporu se stavebním povolením,
 • odstranění stavby bez souhlasu stavebního úřadu.

Doklady o uložených blokových pokutách se ukládají po dobu 5 let, starší doklady již byly předány ke skartaci, proto lze informaci poskytnout pouze za období od 1.1.2015.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r., vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

za správnost vyhotovení Mgr. Dagmar Šrytrová

Vytvořeno 24.2.2020 15:11:37 | přečteno 258x | Petr Vitvar
load