04.11.2020 - Informace k Územnímu plánu Bedřichov

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Žádám o poskytnutí předchozího Územního plánu Bedřichov (ÚP), platného před vydáním současného ÚP, vydaného usnesením zastupitelstva Obce Bedřichov č. 160/2012 ze dne 25.10.2012. Požadovaný ÚP (textovou část, odůvodnění a přílohy) žádám zaslat v elektronické podobě.

Děkuji a jsem s pozdravem.

P. J.

Odpověď

V této věci bylo vyhodnoceno, že dle podrobné specifikace uvedené žadatelem není předmětem žádosti Územní plán Bedřichov, schválený ZO Bedřichov dne 25.10.2012, nýbrž předchozí platná územně plánovací dokumentace, tj. Územní plán obce Bedřichov (ÚPO), který ZO Bedřichov schválilo 2.9.2002. ÚPO Bedřichov podléhá Změně č. 1, vydané 30.8.2007.

Vzhledem k době, ze které dokumentace pochází, disponujeme elektronickou verzí pouze její části. Poskytnout elektronicky lze hlavní výkres a textovou část. S ohledem na objem dat však nelze elektronickou podobu uvedené části dokumentace zaslat datovou schránkou, ale pouze s využitím služby pro sdílení dat na webu (Úschovna.cz) nebo na datovém nosiči.

V této souvislosti žádáme o sdělení, jaký způsob předání digitálních dat je preferován. V případě služby Úschovna.cz je třeba dodat E-mailovou adresu, na kterou budou data poskytnuta.

Ing. Michaela Smrčková
vedoucí oddělení územního a strategického plánování

Po telefonické konzultaci se žadatelem byla požadovaná data poskytnuta prostřednictvím služby Úschovna.cz dne 12.11.2020.

V souladu s § 5, odst. 3) zákona 106/1999 Sb. se jedná o mimořádně rozsáhlé elektronicky poskytnuté informace a zveřejňujeme tak doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah, tj. hlavní výkres a textová část k ÚP obce Bedřichov.

Vytvořeno 12.11.2020 13:31:06 | přečteno 253x | Petr Vitvar
load