03.11.2020 - Úkony učiněné v souvislosti se žádostí o vypuštění pozemku st.p.č. 182/1 z územního plánu

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážený pane náměstku,

Společnost je vlastníkem pozemku na st. p. č 182/1 zastavená plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 34, zapsáno na LV 6130 u katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, pro k.ú. Jablonecké Paseky, obec a okres Jablonec nad Nisou, část obce Jablonecké Paseky.

Společnost výše uvedený pozemek, jehož součástí je stavba obč. vyb. nabyla s vědomím, že dojde ke změně Územního plánu – a to vyloučením výše uvedené zastavené plochy a nádvoří, jejíž součástí je stavba z Územního plánu – kterou navrhovalo město Jablonec nad Nisou.

Společnost Vám adresovala žádost o vypuštění pozemku, jehož součástí je stavba z Územního plánu ze dne 21. 09. 2020.

Do dnešního dne Společnost neobdržela žádné vyjádření k žádosti.

Žádáme Vás dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, ke sdělení, jaké úkony jste ve věci učinil.

V současné situaci je řešení okružní křižovatky na pozemku ve vlastnictví Společnosti nereálné.

Z dosavadních jednání vyplynulo, že město Jablonec nad Nisou nemá žádnou strategii ohledně řešení křižovatky.

Dosavadní jednání nevedou k řešení situace.

Společnost nabyla nemovitost s vědomím změny Územního plánu, kterou navrhovalo samotné město Jablonec nad Nisou, pakliže následně ke změně Územního plánu nedošlo, řešení okružní křižovatkou je nereálné a snažíte se nacházet jiná řešení, vykupte pozemek jehož součástí je stavba ve vlastnictví společnosti a následně Vám nic nebrání ke zpracovávání studií a plánování v horizontu desetiletí.

Společnost za dané situace je omezena a nemůže plně nakládat se svým vlastnictvím dle svých podnikatelských záměrů a aktivit, což ji způsobuje ekonomické ztráty.

S pozdravem

E. K. - jednatel

Odpověď

Vaše společnost je vlastníkem pozemku, v jehož sousedství se nachází důležitá krajská komunikace a do této jsou zaústěny místní komunikace různých stupňů důležitosti. Pro uspokojivé řešení spojení všech těchto komunikací je nutné stanovisko a poté dopravní řešení odborných projekčních firem se specializací na dopravní stavby.

V současné době se nacházíme ve stadiu oslovení takovéto specializované společnosti, která předloží cenovou nabídku na zpracování odborné dopravní studie.

Až poté budeme schopni stanovit další postup, o kterém Vás budeme včas informovat.

S pozdravem

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora

Vytvořeno 15.12.2020 8:58:55 | přečteno 213x | Petr Vitvar
load