02.01.2020 - Kopie spisu sp.zn. 1276/2017/SPR/OPŘ/703-Dpř/CH

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Žádám o poskytnutí kopie spisového materiálu vedeného pod sp.zn. 1276/2017/SPR/OPŘ/703DPŘ/CH, a to ve lhůtě do 15 dnů (§ 14 odst. 5 písm. dl InfZ) prostřednictvím datové schránky (§ 4 odst. 5 InfZ). Žadatelce postačuje verze se znečitelněnými osobními údaji ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

A. S.

Odpověď

K vaší písemné v žádosti o poskytnutí kopie spisového materiálu vedeného pod sp.zn.: 1276/2017/SPR/OPŘ/703-Dpř uvádím, že uvedený spisový materiál byl řešen ve společném řízení s přestupkem sp.zn.: 1215/2017/SPR/OPŘ/663-Dpř/Ch, kdy byl výše uvedený spisový materiál zaslán dne 17.10.2018 na Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy z důvodů podání Kasační stížnosti obviněným. Do současné doby se spisový materiál správnímu orgánu Magistrátu města Jablonec nad Nisou, Oddělení přestupků nevrátil. Z tohoto důvodu nemůže být Vaší žádosti o poskytnutí kopie spisového materiálu vyhověno, jelikož správní orgán v současné době tímto spisovým materiálem z výše uvedeného důvodu nedisponuje.

Petr Chomát
referent oddělení přestupků

Vytvořeno 6.1.2020 13:43:21 | přečteno 260x | Petr Vitvar
load