29.04.2014 - Informace k objektu Mánesova 1879/6

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Žádám stavební úřad o poskytnutí informace k výše zmíněnému objektu. Žádám zejména o sdělení, jaká byla u výše uvedeného objektu, v období od posledního vyjádření (vyhotoveného dne 7. 2. 2014 - č. j . 11365/2014) až do současnosti, učiněna stavebním úřadem stavební povolení, ohlášení stavby, vydané souhlasy se změnou v užívání stavby, provedené kontrolní prohlídky stavby, provedena nápravná opatření, uloženy finanční pokuty a další posuzování stavby včetně zahájených a nedokončených řízení, případně zda byla předložena projektová dokumentace týkající se provedených udržovacích prací a stavebních úprav střešní konstrukce (krovu) na objektu, nebo jiná dokumentace vztahující se k předmětnému objektu.

J. Č.

Odpověď

K uvedené žádosti stavební úřad sděluje, že stavební úřad obdržel stavebně konstrukční řešení týkající se statického zabezpečení střechy objektu Mánesova 6, Jablonec nad Nisou, kdy pro ověření rozsahu provedených stavebních úprav a udržovacích prací svolal kontrolní prohlídku stavby na 3.6.2014.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
za správnost vyhotovení Ing. Alena Nožičková

Vytvořeno 16.5.2014 13:27:57 | přečteno 983x | Petr Vitvar
load