27.01.2014 - Náhrada výdělku pro člena zastupitelstva

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážené dámy a pánové,

dovoluji si Vás tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádat o poskytnutí následujících informací týkajících se poskytování náhrad mzdy a výdělku (dále jen „náhrada výdělku“) ušlého v souvislosti s výkonem funkce členům zastupitelstva Vašeho města.

  1. Za které konkrétní činnosti má člen zastupitelstva města nárok na náhradu výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva?
  2. Náleží členu zastupitelstva v případě, že je členem výborů a/nebo komisí, náhrada výdělku i tehdy, pokud se coby člen zastupitelstva účastní zasedání těchto komisí/výborů?
  3. Je zastupiteli města obdobným způsobem nahazován výdělek ušlý za dobu, kdy jednal coby zastupitel přímo s občany?
  4. Na základě jakých podkladů (předpisu) je o náhradě rozhodováno a kdo (funkce) o náhradě rozhoduje?

O. T.

Odpověď

Dobrý den,

odpovídáme na váš dotaz položený dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se náhrady výdělku zastupitelům.

Ad 1) Za jednání zastupitelstva obce, rady obce, komisí rady a výborů zastupitelstva.

Ad 2) Náhrada přísluší neuvolněnému členu zastupitelstva, kterým byl jmenován členem komise či zvolen členem výboru.

Ad 3) Takový požadavek od člena zastupitelstva nebyl dosud vznesen.

Ad 4) Výši náhrady stanovuje pro každý kalendářní rok svým usnesením zastupitelstvo města v souladu s § 71, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Účast neuvolněné člena zastupitelstva města na jednáních zastupitelstva, rady, komisí a výborů jsou dokládána prezenčními listinami z jednotlivých zasedání. Délka trvání jednání je zaokrouhlována na ¼ hodiny. Podklad pro vyplacení náhrady připravuje pověřený zaměstnanec organizačního a personálního oddělení, schválení vyplacení náhrady stvrzuje příkazce operace (vedoucí organizačního a personálního oddělení), správce operace (vedoucí odboru kanceláře tajemníka) a hlavní účetní.

Přeji pěkný den

Bc. Pavlína Reichelová
vedoucí organizačního a personálního oddělení

Vytvořeno 28.1.2014 9:23:03 | přečteno 1276x | Petr Vitvar