04.04.2014 - Výherní hrací přístroje, loterie, příjmy z hazardu

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o zpřístupnění následujících informací:

V Jablonci nad Nisou je podle přílohy č. 1 platné vyhlášky č. 4/2011, ve znění pozdějších úprav (dále jen "vyhláška"), celkem 49 heren, kasin a provozoven, kde lze legálně provozovat hazard ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen "zákon"). Tímto žádám o tabulku (ve formátu MS Excel) všech 49 ve vyhlášce zmíněných
podniků s uvedením následujících údajů:

a) provozovatel (jméno/název firmy, sídlo, IČO),
b) počet aktuálně provozovaných výherních hracích přístrojů v daném podniku (§ 2, pís. e) zákona)
c) počet aktuálně provozovaných elektromechanických rulet v danem podniku (jde také o výherní hrací přístroje dle § 2, pís. e) zákona),
d) počet aktuálně provozovaných interaktivních videoloterních terminálů v daném podniku
(§ 2, pís. 1) zákona),
e) počet aktuálně provozovaných lokálních loterních systémů v daném podniku (§ 2, pís. n) zákona),
f) počet aktuálně povolených stolů s "živou hrou" (ruleta, karty, kostky...) v daném podniku,
g) příjem do rozpočtu města připadající na daný podnik za roky 2010 až 2013.

Dále prosím o přehled celkových příjmů rozpočtu města plynoucích z hazardu za roky 2010, 2011, 2012, 2013, předpoklad na rok 2014 a výhled na rok 2015 a je-li známo i na rok 2016.

J.M.

Odpověď

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti, podané na Magistrátu města Jablonec nad Nisou dne 4.4.2014, Vám sdělujeme následující: 

 • Požadovaná tabulka ve formátu MS Excel s informací o počtu aktuálně provozovaných výherních hracích přístrojů (dále jen „VHP“) na území města Jablonec nad Nisou v jednotlivých provozovnách spolu s názvem a adresou provozovatele je přílohou tohoto sdělení. 
  Dle přílohy platné obecně závazné vyhlášky města Jablonec nad Nisou o úpravě provozování loterií a jiných podobných her na území města Jablonec nad Nisou, mohou být loterie a jiné podobné hry provozovány celkem ve 49 provozovnách (dále jen „OZV“).
  Provozoven, kde jsou aktuálně provozovány VHP je 31.
  Povolení k provozování VHP na území města Jablonec nad Nisou vydává Magistrát města Jablonec nad Nisou. Povolení k provozování dalších loterií a jiných podobných her na území města Jablonec nad Nisou (interaktivní videoloterijní terminály, rulety, atd.) povoluje Ministerstvo financí ČR.
 • Informaci k bodu c) až f) Vám z výše uvedeného důvodu sdělí MF ČR, které tyto loterie a jiné podobné hry povoluje.
 • Informaci k bodu g) Vám vzhledem ke stanovení způsobu plateb nejsme schopni rozklíčovat dle Vašeho požadavku na jednotlivé provozovny. Způsob výpočtu a rozdělování odvodu je stanoven zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a jejich správcem je příslušný finanční úřad.
 • Přehled celkových příjmů rozpočtu města plynoucích z hazardu v rozmezí let 2010 až 2013:
  - Rok 2010: 10 369 tis. Kč
  - Rok 2011: 10 436 tis. Kč
  - Rok 2012: 21 315 tis. Kč
  - Rok 2013: 27 249 tis. Kč
 • Předpoklad celkových příjmů rozpočtu města plynoucích z hazardu v roce 2014:
  - Rok 2014: 20 414 tis. Kč
 • K výhledu na roky 2015 až 2016 Vám sdělujeme, že v současné době je platná OZV, která ukončuje možnost provozovat loterie a jiné podobné hry na území města Jablonec nad Nisou k datu 31.12.2014. Z tohoto důvodu je Váš dotaz bezpředmětný.

Ing. Jitka Hujerová, v.r.
vedoucí oddělení rozpočtu

Příloha: ikona souboruProvozovny výherních hracích přístrojů v Jablonci nad Nisou

Vytvořeno 15.4.2014 9:29:01 | přečteno 1287x | Petr Vitvar
Štítky: hazard