01.09.2014 - Smlouva se společností EKO-KOM

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Žadatel tímto žádá Magistrát města Jablonec nad Nisou (dále jako „Město“) o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jako „Zákon“), a to konkrétně o sdělení následujících informací:

  1. Uzavřelo Město Smlouvu o zpětném odběru a využití odpadů z obalů (dále jako „Smlouva“) se společností EKO-KOM, a.s., IČ: 25134701, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ: 140 21 (dále jako „EKO-KOM“)?
  2. Pokud Město uzavřelo Smlouvu se společností EKOK-KOM, k jakému datu byla smlouva uzavřena a na jakou dlouhou dobu byla Smlouva uzavřena?
  3. Zahájilo Město jednání se společností EKO-KOM o uzavření nové Smlouvy pro roky 2015 a následující?
  4. Pokud by na českém trhu působila víc než jedna autorizovaná obalová společnost a nabídla by Městu výhodnější podmínky než společnost EKO-KOM, uvažovalo by Město v rámci jednání o nové smlouvě o současném uzavření více Smluv s více autorizovanými obalovými společnostmi či o uzavření smlouvy výhradně s takovou jinou autorizovanou obalovou společností?
  5. Jaká byla celková výše příspěvku vyplaceného Městu společností EKO-KOM za rok 2011, 2012, 2013 a první pololetí roku 2014?

Žadatel si dále dovoluje požádat o poskytnutí aktuálně platného znění Smlouvy uzavřené mezi Městem se společností EKO-KOM, a to včetně všech relevantních příloh

A. K.

Odpověď

Statutární město Jablonec nad Nisou má uzavřenou smlouvu o zpětném odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a. s. Smlouva byla uzavřena 24. 3. 2014 na dobu neurčitou.

Otázka č. 4 není způsobilá podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Celková výše příspěvků činí:

  • rok 2011 - 5 151 750 Kč
  • rok 2012 - 4 073 937 Kč
  • rok 2013 - 4 356 402 Kč
  • I. pololetí 2014 - 2 233 323 Kč.

ikona souboruSmlouva ZO EKO-KOM

Ing. Jaromíra Čechová
vedoucí odboru správy majetkuVytvořeno 5.9.2014 10:50:23 | přečteno 1406x | Petr Vitvar