25.03.2013 - Poskytnuté právní služby od JUDr. Beldy - doplnění

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážený pane Kučero,

děkuji za Vaší odpověď ze dne 20.3.2013, Č.j. 21875/2013.

Ve smyslu ustanovení zákona Č. 106/1999 Sb, žádám o poskytnutí této ínformace:

Jaký byl objem vyplacených prostředků JUDr. Jaroslavu Beldoví, advokátovi, evidenční čislo 07505, IČ: 66227127 za služby uvedené v bodě 4 Vaší odpovědí ze dne 20.3.2013, Č.j. 21875/2013, = jaká byla odměna za právni úkony spojené s připravou a vypracovánim směnné smlouvy ze dne 20.4.2012 uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a M.M a M.Z.?

P. H.

Odpověď

Dne 5.3.2013 obdrželo statutárni město Jablonec nad Nisou (dále jen "město") Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím. Následně byla na město doručena žádost ze dne 22.3.2013 o doplněni odpovědi dle věty první, a to konkrétně bodu 4 odpovědi. K tomuto bodu Vaši žádosti (viz text odlišený kurzivou) Vám město v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytuje požadované informace:

1) Jaká byla odměna za úkony spojené s přípravou a vypracováním směnné smlouvy ze dne 20.4.2012 uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a M.M. a M.Z.?

1) Odměna JUDr. Beldovi, ev.č. 07505, za poskytnuti právních služeb spojených a přípravou, vypracováním výše uvedené směnné smlouvy, dále spojených s účastí při uzavírání směnné smlouvy, včetně režijního nákladu činila 40.300,- Kč

Jiřl Kučera, v. r.
vedoucí odd. právní a veřejných zakázek
Statutární město Jablonec nad Nisou

Vytvořeno 10.4.2013 10:34:54 | přečteno 1194x | Petr Vitvar
load