20.11.2013 - Informace o vydaných povoleních a opatřeních v objektu

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Žádám stavební úřad o poskytnutí informace k objektu Mánesova 1879/6, Jablonec nad Nisou. Žádám zejména o sdělení, jaká byla u výše uvedeného objektu v období od dubna 2012 až do současnosti stavebním úřadem učiněna stavební povolení, ohlášení stavby, vydané souhlasy se změnou v užívání stavby, provedené kontrolní prohlídky, provedena nápravná opatření a další posuzování stavby včetně zahájených a nedokončených řízení.

J.Č.

Odpověď

K uvedené žádosti stavební úřad sděluje, že od dubna 2012 ke dni vydání tohoto sdělení nebyla stavebním úřadem vydána žádná rozhodnutí nebo opatření týkající se stavby čp. 1879, Mánesova 6, Jablonec nad Nisou.

Vytvořeno 3.12.2013 8:16:47 | přečteno 1127x | Petr Vitvar
load