17.04.2013 - K jakému účelu jsou zkolaudovány prostory v Podzimní 20

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

K jakému účelu jsou zkolaudovány prostory v domě č.p. 1380 (Podzimní 20) v k.ú. Jablonec nad Nisou. Pokud jsou tyto prostory zkolaudovány k různým účelům, žádají žadatelé o uvedení konkrétního rozložení místností s konkrétním způsobem správně schváleného užívání. Otázka pak konkrétně směřuje k prostorům v přízemí, kde se nyní nacházejí byty. Zda tedy vlastník jedná v souladu se zákonem, když užívá tyto prostory k bydlení.

J. O., M. O.

Odpověď

K uvedené žádosti stavební úřad podává tuto informaci:

  • místnosti v 1.PP stavby čp. 1380, Jablonec nad Nisou jsou dle dochované archivní dokumentace určeny k užíváni jako sklepy,
  • místnosti v 1. NP stavby čp. 1380, Jablonec nad Nisou jsou zkolaudovány jako domovní chodba + schodiště (místnost v jižní části stavby), 2x WC (místnosti v jihovýchodním rohu stavby navazující na chodbu se schodištěm), kuchyňka (místnost v jihozápadním rohu stavby), koupelna (místnost v jihozápadním rohu stavby navazující na kuchyňku), sklad materiálu (místnost v severovýchodním rohu stavby), 5x kancelář a jednací místnost (místnosti nacházejíci se ve zbylé části podlaží),
  • místnosti v 2.NP jsou dle dochovaných archivních dokladů určeny k užívání jako bytová jednotka. V archivu stavebního úřadu aktuální projektová dokumentace s vyznačením užívání jednotlivých místností není dochována,
  • místnosti v podkroví stavby čp. 1380, Jablonec nad Nisou jsou dle dochovaných archivních dokladů určeny k užívání jako bytová jednotka a půdní prostory. V archivu stavebního úřadu aktuální projektová dokumentace s vyznačením užívání jednotlivých místností není dochována.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Vytvořeno 29.4.2013 17:38:48 | přečteno 1154x | Petr Vitvar
load